Overslaan en naar de inhoud gaan

Nucleaire inrichtingen (klasse I)

Nucleaire inrichtingen (klasse I)

Definitie van klasse I

De inrichtingen waar gebruik wordt gemaakt van ioniserende stralingsbronnen, worden ingedeeld overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (algemeen reglement).

Reglementering

Vergunning van de inrichting

Krachtens artikel 5 van het algemeen reglement moeten de inrichtingen van klasse I een oprichtings- en exploitatievergunning hebben die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werd afgeleverd en door de Koning werd ondertekend.

Artikel 6 beschrijft de vergunningsprocedure en de procedure voor de milieueffectbeoordeling voor inrichtingen van klasse I.

Overeenkomstig artikel 12 van het algemeen reglement moet elk volgend ontwerp tot wijziging eveneens het voorwerp uitmaken van een aangifte bij het FANC.

Fysische controle

Overeenkomstig artikel 23 moet elke exploitant van een inrichting van klasse I zijn eigen dienst voor fysische controle organiseren, waarvan de leiding aan een erkend deskundige klasse I wordt toevertrouwd.

Download : Lijst deskundigen erkend in de fysische controle van klasse I

Beheer van radioactief afval

Elke inrichting van klasse I moet het radioactief afval dat door zijn exploitatie voortgebracht werd, beheren. NIRAS is de organisatie die gecontacteerd moet worden om het beheer van het radioactief afval te verzekeren.

Meer info

 

 

Laatst aangepast op: 
26/06/2020