Overslaan en naar de inhoud gaan

Oprichtings- en exploitatievergunning van een tandartspraktijk

Oprichtings- en exploitatievergunning van een tandartspraktijk

Inrichtingen waar gebruik gemaakt wordt van medische röntgenapparatuur, dienen te beschikken over een door het FANC verleende oprichtings- en exploitatievergunning.

Deze inrichtingen worden volgens de voorwaarden bepaald in artikel 3 van het ARBIS ingedeeld in klasse III.

De aangifte en de overeenkomstige vergunningsprocedure dienen te gebeuren volgens de modaliteiten voorzien onder “Hoofdstuk II - afdeling II” van het ARBIS, naargelang het type aangifte.

AANDACHT
Een röntgentoestel kan slechts in bedrijf worden gesteld nadat deze opgeleverd werd door uw erkende instelling !

 

Laatst aangepast op: 
10/01/2018