Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisproef voor de tandartsen : “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”

Kennisproef voor de tandartsen : “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”

Het artikel 53.3.3. van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) bepaalt dat  een tandarts voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen voor tandheelkundige diagnose een specifieke opleiding moet volgen die de volgende onderwerpen omvat :

  • de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende straling;
  • de praktische stralingsbeschermingsregels, met inbegrip van hun fysische grondslagen en de methodes voor het meten van de straling;
  • de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming ;
  • de schatting en de beoordeling van de doses waaraan de patiënt wordt blootgesteld, evenals hun distributie, naargelang de aangewende technieken voor tandradiografische onderzoeken.

Bovendien moet de tandarts met succes een kenniscontrole hebben ondergaan over deze onderwerpen.

De titularissen van een Belgisch diploma tandheelkunde daterend uit de academiejaren waarin de nodige vakken waren voorzien in het lessenpakket voldoen aan deze vereisten.

Om een vlotte en gelijke behandeling van de dossiers te garanderen voor tandartsen met een diploma van vóór deze academiejaren of met een niet-Belgisch diploma en om te vermijden dat ze de opleiding opnieuw moeten volgen indien zij reeds de nodige kennis hebben verworven, bieden de Belgische universiteiten de mogelijkheid op vrijwillige basis deel te nemen aan een kennisproef: “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”.

Praktische informatie 

De universiteiten organiseren deze proef op

  • vrijdag 6 maart 2020 – 10u
  • vrijdag 9 oktober 2020 – 10u

Adres: Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel (in de gebouwen van het FANC).

De proef is schriftelijk en kan in het Frans, Nederlands of Engels afgelegd worden.
De proef duurt maximaal 2 uur.

Inschrijving: ten laatste één week op voorhand

Via een e-mail naar rxagreements@fanc.fgov.be met onderwerp “Deelname kennisproef van datum van de kennisproef".
In de e-mail dient u uw naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer en RIZIV-nummer te vermelden.

Indien u denk niet over de nodige kennis te beschikken, raden de professoren u aan om de basisprincipes stralingsbescherming en de Belgische wetgeving op te frissen. Hiervoor kan u bijvoorbeeld volgende werken raadplegen:

Tweedaagse opleiding

Voor wie de nodige kennis nog niet (volledig) heeft verworven, organiseren de universiteiten KULeuven en UGent regelmatig een 2-daagse opleiding “Two days course for radioprotection certification in dentistry” die equivalent is met het programma aan de Belgische universiteiten en die voldoet aan de eisen van het ARBIS. Aan het eind van deze opleiding vindt een kennisproef plaats. Het slagen in deze kennisproef staat gelijk met het voldoen aan de opleidingseisen in het A0RBIS. 

De eerstvolgende opleiding vindt plaats op 7 en 8 september 2020. 

Voor meer informatie over deze opleiding, gelieve rechtstreeks contact opnemen met de KU Leuven: med.kuleuven.be.