Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikers van radiologische toepassingen binnen de tandheelkunde

Gebruikers van radiologische toepassingen binnen de tandheelkunde

Het röntgenapparaat mag enkel gebruikt worden door tandheelkundigen die opgeleid zijn in de stralingsbescherming.

Elke tandarts moet opgeleid en individueel vergund zijn. Deze vereiste hangt niet af van de frequentie van de onderzoeken. Een occasionele gebruiker moet bijgevolg ook over een dergelijke vergunning beschikken.

Een tandarts is er bovendien toe gehouden de radiografieën persoonlijk uit te voeren. Dit omvat:

  • het positioneren van de patiënt;
  • het instellen van de opnameparameters;
  • het uitvoeren van de opname;
  • het protocolleren van het onderzoek.

De basisvergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose laat een tandarts toe van de volgende technieken gebruik te maken: intra-orale, panoramische en cephalometrische radiografie.

Voor het gebruik van dentale cone beam CT (dCBCT) is er een uitbreiding van de vergunning nodig.

 

Laatst aangepast op: 
12/03/2020