Medische inrichtingen: vergunnings - en opleveringsproces

  • Vergunnings- en opleveringsproces

    Medische inrichtingen waar gebruik gemaakt wordt van bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden voor geneeskundige of diergeneeskundige toepassingen, dienen te beschikken over een door het FANC verleende oprichtings- en exploitatievergunning.

    Deze inrichtingen worden volgens de voorwaarden...

Laatst aangepast op: 02/03/2020