Patiënten informeren over de voordelen en risico’s bij röntgenonderzoeken

Het Besluit medische blootstellingen beschrijft in artikel 19 en 21 de informatieplicht ten aanzien van de patiënt (en zijn begeleider) bij onderzoeken en behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling. Deze verplichting geldt zowel voor diensten radiologie als voor connexe diensten.

Op deze pagina kan u een toolkit vinden om deze vereisten te implementeren in uw dienst.

De toolkit werd opgesteld door de dienst Radiologie van het OLV-ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, de dienst Radiologie en het Leuvens Universitair Centrum voor Medische Fysica in de Radiologie (LUCMFR) van het UZ Leuven en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) met ondersteuning van de Belgische Vereniging voor Radiologie (BSR) en het Belgian Medical Imaging Platform (BELMIP).

Begeleidend document

Dit document kan gebruikt worden als handleiding bij het implementeren van de vereisten uit het bovenstaande besluit.

Ondersteunend materiaal

De inhoud van de deze documenten mag gebruikt worden om dienst-specifieke brochures/posters te maken met eigen lay-out en logo of om toe te voegen aan reeds bestaande brochures. De referenties op het einde van het document dienen echter steeds overgenomen te worden. 

 • Brochure “Röntgenstralen: informatie voor patiënten” 
 • Brochure “Röntgenstralen: informatie voor de begeleider van een patiënt” 
 • Brochure “Röntgenstralen: informatie bij interventionele procedures”
 • Brochure “Röntgenstralen: nazorg bij interventionele procedures”
 • Poster “Röntgenstraling: informatie voor patiënten”
   
 • Steekkaarten risico's röntgenstraling voor het personeel ter ondersteuning van de dialoog met de patiënt

De onderstaande documenten mogen gebruikt worden (bijgedrukt, gekopieerd, …) in hun bestaande vorm.

 • Brochure “Mijn kind moet een röntgen- of scanonderzoek ondergaan”
 • Brochure “Vermijd straling tijdens de zwangerschap”
 • Poster “Vermijd straling tijdens de zwangerschap”

Het filmpje rond zwangerschap mag gebruikt worden binnen uw dienst of ziekenhuis in zijn bestaande vorm en kan per e-mail aangevraagd worden via radiationandhealth@fanc.fgov.be.

Educatief materiaal

Het onderstaand educatief materiaal mag gebruikt worden voor de opleidingen van uw personeel. Gelieve steeds te refereren naar de desbetreffende documenten als u deze integreert in een eigen opleiding. Voorlopig is dit materiaal enkel in het Nederlands ter beschikking.

Sommige presentaties zijn ter beschikking als PowerPoint en tevens als PowerPoint met ingesproken tekst zodat u ze meteen kan gebruiken.

 • Presentatie “Communiceren over de voordelen en risico’s van röntgenonderzoeken: wetgevend kader”
 • Presentatie “Informatieplicht in de praktijk”
 • Presentatie “Informatieplicht en procedures in de interventionele radiologie”
 • Presentatie “Basisbegrippen radioprotectie”
 • Presentatie “Communiceren over de voordelen en risico’s van röntgenonderzoeken: hoe begin je eraan?”

Verder is er op het internet nog extra ondersteunend materiaal te vinden.

 • Zuinig met straling
  Een Belgische website gecreëerd naar aanleiding van de campagne “Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes” met informatie over ioniserende straling, risico’s, … voor het bredere publiek en de zorgverleners.
  Deze website bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.
 • Informatiedossier medische toepassingen
  Dit informatiedossier op de website van het FANC geeft toelichting, voor een breder publiek, over de voordelen en risico’s verbonden aan het gebruik van ioniserende straling binnen de medische toepassingen, inclusief een focus op zwangerschap en kinderen.
  Deze website bestaat in het Nederlands en het Frans.
 • Interventionele radiologie
  Binnenkort beschikbaar
  Deze webpagina op de website van het FANC geeft toelichting voor professionelen bij het gebruik van röntgenstraling straling binnen de interventionele radiologie.
  Deze website bestaat in het Nederlands en het Frans.
 • Radiology Benefits and Risks
  Amerikaanse website, gesteund door het Amerikaanse College voor Radiologie (ACR) en de radiologische gemeenschap van Noord-Amerika (RSNA) met verschillende vraag en antwoord items.
  Deze website bestaat in het Engels en het Spaans.

 

  Laatst aangepast op: 13/02/2024