Verantwoordelijkheden van de interventioneel radioloog en nuclearist bij radio-embolisaties

Het uitvoeren van een radio-embolisatie vraagt een combinatie van kennis en kunde van een interventioneel radioloog en een nuclearist.

Hieronder kan u de verantwoordelijkheden en vereisten wat betreft de aanwezigheden van beide artsen terugvinden. Er zijn drie mogelijke vormen van samenwerking toegelaten. In alle gevallen moet de nuclearist vergund zijn voor het gebruik van radioactieve producten  en de interventioneel radioloog voor het gebruik van röntgenstraling voor medische diagnose.

Mogelijkheid 1 – nuclearist aanwezig (draagt de voorkeur)

De nuclearist is aanwezig bij het uitvoeren van de ingreep.

Mogelijkheid 2 – interventioneel radioloog werkt onder de verantwoordelijkheid van de nuclearist

De nuclearist wordt vooraf ingelicht over het plaatsvinden van deze procedure en is tijdens de procedure aanwezig in de inrichting en telefonisch oproepbaar.

De interventioneel radioloog doet de toediening onder de verantwoordelijkheid van de nuclearist. Hij dient hiervoor een bijkomende opleiding gevolgd te hebben en geslaagd te zijn voor de bijbehorende kennisproef. Deze opleiding moet voldoen aan de vereisten beschreven in artikel 85 §7 van het Besluit Medische Blootstellingen.

Er bestaat bovendien een schriftelijk akkoord dat de verantwoordelijkheid van beide artsen vastlegt.

Mogelijkheid 3 – gemachtigde nucleaire geneeskunde aanwezig

De nuclearist wordt vooraf ingelicht over het plaatsvinden van deze procedure en is tijdens de procedure aanwezig in de inrichting en is telefonisch oproepbaar.

Daarenboven is er een gemachtigde* van de dienst nucleaire geneeskunde aanwezig in de ruimte waar de procedure wordt uitgevoerd. Hij werkt onder de verantwoordelijkheid van een nuclearist.
(* deze persoon moet opgeleid zijn volgens artikel 85 §3 en §7 van het Besluit medische blootstellingen)

 

Laatst aangepast op: 13/02/2024