Overslaan en naar de inhoud gaan

Diagnostische referentieniveaus in de nucleaire geneeskunde

Diagnostische referentieniveaus in de nucleaire geneeskunde

Diagnostische referentieniveaus en periodieke studies

Het FANC-besluit van 26 november 2014 bepaalt de modaliteiten van de patiëntendosimetrie in de nucleaire geneeskunde.

Dit besluit heeft tot doel de bepaling van Belgische Diagnostische ReferentieNiveaus (Diagnostic Reference Level – DRL) uitgedrukt in toegediende activiteit. Bovendien kan iedere dienst nucleaire geneeskunde (gedefinieerd als de plaats van de exploitatie van radiofarmaca voor diagnostische doeleinden zoals bepaald in de vergunning van de betreffende inrichting, afgeleverd door het FANC), zijn eigen gemiddelde toegediende activiteit voor een bepaald procedure vergelijken met deze DRL met als doel de optimalisatie van de toegediende activiteit. Indien de gemiddelde toegediende activiteit en/of de activiteit toegediend aan een patiënt abnormaal ver van de DRL liggen, dienen corrigerende maatregelen genomen te worden.

De DRL voor elke procedure wordt bepaald uit het gemiddelde of mediaan van de distributie van de toegediende activiteit voor alle diensten, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie (Radiation Protection 109).

De lijst van de procedures waarvoor deze oefening uitgevoerd wordt is opgenomen in bijlage 1 van het besluit. De zesde periode van elke iteratie heeft betrekking op pediatrische onderzoeken (< 16 jaar). Enkel gegevens voor volwassenen dienen voor de andere periodes geregistreerd te worden.

Praktische modaliteiten en registratieformulier

Een DRL voor één procedure wordt bepaald door voor 30 patiënten of maximum gedurende 3 maanden (afhankelijk van welke van de twee eerst bereikt wordt) de toegediende activiteit te noteren en door te sturen naar het FANC. Het FANC verzamelt na 3 maanden alle gegevens en berekent de nationale DRL voor deze specifieke procedure.

De eerste iteratie liep van 1 januari 2015 tot 31 maart 2017.

De tweede iteratie liep van 1 april 2017 tot 30 juni 2019.

De derde iteratie begint op 1 oktober 2021. De volgorde van procedures voor de derde iteratie kunt u hieronder vinden : 

  1. 01/10/2021 – 31/12/2021 : Botscintigrafie
  2. 01/01/2022 – 31/03/2022 : Myocardperfusiescintigrafie
  3. 01/04/2022 – 30/06/2022 : Schildklierscintigrafie
  4. 01/07/2022 – 30/09/2022 : Longperfusiescintigrafie
  5. 01/10/2022 – 31/12/2022 : PET scan
  6. 01/01/2023 – 31/03/2023 : Pediatrie
  7. 01/04/2023 – 30/06/2023 : Hersenperfusiescintigrafie
  8. 01/07/2023 – 30/09/2023 : Nierscintigrafie
  9. 01/10/2023 – 31/12/2023 : Maaglediging

Het invullen van de formulieren kan best toevertrouwd worden aan de persoon/personen verantwoordelijk voor de meting van de activiteit toegediend aan de patiënt.

De activiteit wordt gemeten, vóór de toediening aan de patiënt, met behulp van een activiteitsmeter gecontroleerd door een erkende deskundige in de medische stralingsfysica in het bevoegheidsdomein van de nucleaire geneeskunde.

Tenslotte dienen de waarden gevalideerd te worden voor ze naar het FANC verzonden worden. Dit kan gebeuren door het diensthoofd of door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica.

De registratieformulieren dienen correct gebruikt te worden en uitsluitend in het opgegeven formaat opgeslagen te worden. Een kopie dient via elektronische weg naar het Agentschap gestuurd te worden via het adres patientdose@fanc.fgov.be. Een handleiding voor de invullen van de formulieren is ook beschikbaar.

DRL bij volwassenen

Na de eerste iteratie werden Belgische DRLs bepaald voor alle betrokken procedures bij volwassenen. De DRLs voor de botscintigrafie, de myocardperfusiescintigrafie en het PET-onderzoek worden voor een volwassene van 70 kg gedefinieerd. Een meer gedetailleerde analyse van de resultaten (studie van de toegediende activiteit in functie van het gewicht van de patiënten, bepaling van de percentielen 25 en 75) is beschikbaar in de verslagen van de verschillende procedures.

Naar aanleiding van de tweede iteratie, worden de DRL’s geüpdatet en moeten de nieuwe waarden gebruikt worden door de diensten nucleaire geneeskunde.

De Belgische DRLs bij volwassenen worden getoond in tabel 1, alsook referentieniveaus bepaald door de Belgisch Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde BelNuc.

Adults

BelNuc
(2001)

FANC
Iteration 1
(2015-2017)
FANC
Iteration 2
(2017-2019)
Procedure Tracer Reference Activities
(MBq)
Mean Activity (DRL)
(MBq)
Mean Activity (DRL)
(MBq)
Bone imaging 99mTc phosphates 740 750 740
Myocardial perfusion 201Tl chloride
99mTc agent (1 day)
99mTc agent (2 days)
150 (including reinjection)
300 (stress) / 900 (rest)
900 (stress) / 900 (rest)
110 (1st injection)
380 (1st) / 980 (2nd)
740
110 (1st injection)
370 (1st) / 925 (2nd)
740
Thyroid scintigraphy 99mTc pertechnetate
123I sodium iodide
 
110
40
165
12
150
12
Lung perfusion 99mTc MAA 110 200 185
Tumor imaging 18F FDG 260 270 240
Cerebral blood flow 99mTc agent 740 740 735
Renography 99mTc MAG3
99mTc DTPA
70
185
185
200
170
185
Renal cortical scintigraphy 99mTc DMSA 150 170 170
Gastric emptying 99mTc colloid 40 40 40

 

DRL bij kinderen

Tijdens de periode van pediatrische onderzoeken worden vier typische procedures beschouwd : botscintigrafie, nierscintigrafie, gastro-oesofageale reflux en PET-onderzoek. De analyse van de resultaten na de eerste iteratie is beschikbaar in het desbetreffende verslag.

DRLs voor deze procedures werden niet expliciet bepaald maar de aanbevolen waarden van EANM en SNMMI moeten gebruikt worden, met als doel de optimalisatie van de toegediende activiteit. Hoe dan ook kunnen deze waarden gebruikt worden voor alle andere procedures die niet beschouwd worden tijdens deze enquête.

Verslagen en nuttige links

Verslagen van de procedures voor de eerste iteratie

Verslagen van de procedures voor de tweede iteratie

Nuttige links

Contact 

Contactgegevens : patientdose@fanc.fgov.be