Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging/behoud van een vergunning voor gebruik van radioactieve producten in de nucleaire geneeskunde

De aanvraag voor verlenging/behoud van een vergunning voor gebruik van radioactieve producten in de nucleaire geneeskunde dient te gebeuren aan de hand van een
online aanvraag of het downloadbare aanvraagformulier voor de verlenging/het behoud van een vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde, dat bij voorkeur elektronisch wordt ingevuld en per e-mail wordt opgestuurd naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

Alle aanvragen tot verlenging of behoud van de persoonlijke vergunning dienen voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury. Deze Medische Jury komt viermaal per jaar samen en brengt advies uit aan het FANC betreffende de vergunningsaanvragen.

Indien een aanvraag tot verlenging slechts ingediend wordt na de vervaldatum van de huidige vergunning, zal een retributie moeten betaald worden zoals voor een nieuwe vergunning.

Termijn voor het indienen van dossiers in 2019:

De termijnen voor het indienen van dossiers werd bepaald in functie van de nieuwe data voor de zittingen van de Medische Jury in 2019. 

Datum van de zitting Uiterste datum indienen dossier
Donderdag 21/03 21/02
Donderdag 13/06 16/05
Donderdag 26/09 29/08
Donderdag 12/12 14/11

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de Medische Jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn, automatisch uitgesteld worden naar de volgende zitting.

De Medische Jury heeft echter een aantal generieke adviezen uitgevaardigd waardoor het FANC een groot aantal aanvragen autonoom kan behandelen.

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.