Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure voor de vergunningsaanvraag

Procedure voor de vergunningsaanvraag

  1. Uw eerste persoonlijke vergunning aanvragen
  2. Uw persoonlijke vergunning wijzigen
  3. Uw persoonlijke vergunning verlengen
  4. Stopzetting van vergunning

Voor wat betreft de persoonlijke vergunning voor het gebruik van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde, dient iedere eerste aanvraag en wijzigings- en verlengingsaanvraag, voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury.  

De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze.

Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

1. Uw eerste persoonlijke vergunning aanvragen

Iedere aanvraag voor een eerste persoonlijke vergunning voor het gebruik van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde dient te gebeuren aan de hand van het downloadbare aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar medicaljury@fanc.fgov.be.

Iedere aanvraag voor een eerste persoonlijke vergunning dient voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze. Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

2. Uw persoonlijke vergunning wijzigen

Iedere aanvraag tot wijziging van een persoonlijke vergunning voor het gebruik van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde dient te gebeuren aan de hand van het downloadbare aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar medicaljury@fanc.fgov.be.

Iedere wijzigingsaanvraag dient voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze. Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

3. Uw persoonlijke vergunning verlengen

De aanvraag voor verlenging van een persoonlijke vergunning voor het gebruik van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde dient te gebeuren aan de hand van het downloadbare aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar medicaljury@fanc.fgov.be.

Iedere verlengingsaanvraag dient voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze. Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

4. Uw persoonlijke vergunning stopzetten

Indien u niet langer gebruik maakt van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde, kunt u uw persoonlijke vergunning stopzetten aan de hand van dit document.

U kunt dit tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de persoonlijke vergunning bij overlijden van een dierenarts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

Dit document wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar medicaljury@fanc.fgov.be.

Documenten om te downloaden :

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 
26/05/2020