Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging van vergunning

Verlenging van vergunning

Voor het aanvragen van een verlenging van de geldigheidsduur van een vergunning kan gebruik worden gemaakt van één van de onderstaande formulieren, te richten aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) (schriftelijk of in afdrukbare elektronische vorm).  

AANDACHT
  • een verlenging is enkel mogelijk indien de geldigheidsduur van de huidige vergunning(en) niet verstrijkt binnen de 30 kalenderdagen na datum van ontvangst door het FANC van de aanvraag.
  •  het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van een kopie van het laatste controleverslag van de instelling belast met de fysische controle.
  • indien van toepassing, dient eveneens een kopie van de overeenkomst met NIRAS betreffende het beheer van het geheel van de radioactieve afvalstoffen toegevoegd te worden.

Downloads: 

 

Laatst aangepast op: 
30/10/2019