Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging van vergunning

Verlenging van vergunning

Voor het aanvragen van een verlenging van de geldigheidsduur van een vergunning kan u gebruik maken van een standaard aangifteformulier :

AANDACHT
  • een verlenging is enkel mogelijk indien de geldigheidsduur van de huidige vergunning(en) niet verstrijkt binnen de 30 kalenderdagen na datum van ontvangst door het FANC van de aanvraag.
  •  het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van een kopie van het laatste controleverslag van de instelling belast met de fysische controle.
  • indien van toepassing, dient eveneens een kopie van de overeenkomst met NIRAS betreffende het beheer van het geheel van de radioactieve afvalstoffen toegevoegd te worden.

 

 

Laatst aangepast op: 
21/06/2021