Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure, kostprijs, termijn

Een aangifte van een inrichting of de wijziging ervan moet aangetekend verstuurd worden naar het :

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Medische inrichtingen
Ravensteinstraat 36
1000 BRUSSEL

Een aangifte van een inrichting klasse III en II of een wijziging ervan, dient respectievelijk één en twee exemplaren te bevatten.

We raden u ten stelligste aan om in het kader van een dergelijke aangifte te overleggen met uw dienst fysische controle en hen de aangifte mee te laten ondertekenen. Dit laat deze dienst toe de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten. Bovendien kan de toekomstige indienststelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.

Indien, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2009 betreffende de bedragen en de betalingswijze van de retributies betreffende de ioniserende stralingen, een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling.

AANDACHT :

Vraag steeds tijdig uw vergunning, of de wijziging ervan, aan zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen.

U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit en/of ontmanteling.

Als uw dossier ontvankelijk, volledig en van voldoende technische kwaliteit is, en indien van toepassing retributie betaald werd, wordt uw vergunning binnen een termijn van dertig kalenderdagen verleend.

De effectieve behandelingsduur van uw dossier is echter afhankelijk van verschillende factoren (volledigheid en technische kwaliteit van het initieel aanvraagdossier, datum betalen retributie enz.).

Het FANC adviseert de exploitant volgende gemiddelde termijnen in acht te nemen :

Klasse II
NIEUWE INRICHTING  
- Lineaire deeltjesversnellers met Emax>11MeV 7 maand
- Overige 6 maand
WIJZIGING 3 tot 6 maand
Administratieve wijziging  
Overdracht van vergunning
- Inrichtingen met uitsluitend röntgentoestellen
- Overige inrichtingen
1 maand
2 maanden
Overige administratieve wijzigingen 1 maand
STOPZETTING 1 maand
Klasse III
NIEUWE INRICHTING 3 maand
WIJZIGING 3 maand
Administratieve wijziging 1 maand
STOPZETTING 1 maand

 

AANDACHT :

Indien het aanvraagdossier vergezeld is van een studie ter rechtvaardiging kan de bovenvermelde behandelingsduur oplopen.