Overslaan en naar de inhoud gaan

Beslissing van het FANC

Beslissing van het FANC

1. Gunstige beslissing

Nieuwe inrichting of een belangrijke wijziging

In geval van een nieuwe inrichting of een belangrijke wijziging aan uw inrichting van klasse II of III, die aan de vereisten voldoet, verleent het FANC altijd een nieuwe vergunning. De geldigheidstermijn van deze nieuwe vergunning bedraagt 15 jaar voor zowel klasse II als voor klasse III.

Een uitzondering hierop is de geldigheidstermijn van een nieuwe vergunning voor mobiele installaties en/of tijdelijk of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden welke 5 jaar bedraagt of korter op aangeven van de exploitant.

Niet-belangrijke wijziging

Bij een niet-belangrijke wijziging wordt geen nieuwe vergunning opgesteld. U ontvangt een aangetekende brief ter bevestiging dat uw huidige vergunning geldig blijft.

Administratieve wijziging

Bij een administratieve wijziging kan uw vergunning om administratieve redenen herschreven worden. Uw nieuwe vergunning behoudt de geldigheidstermijn van uw oorspronkelijke vergunning.

Dit gebeurt enkel in het geval van :

  • een naamswijziging van de onderneming
  • een wijziging van de rechtsvorm van de ondernming
  • een straatnaam – en/of huisnummerwijziging door de gemeente.

In alle andere gevallen, ontvangt u een brief waarin u wordt medegedeeld dat het FANC uw correspondentie betreffende de administratieve wijziging goed heeft ontvangen en dat het nieuwe gegeven wordt toegevoegd aan uw vergunningsdossier.

UITZONDERING : indien u over een provinciale vergunning voor onbepaalde duur beschikt, verleend vóór 2001, zal u een nieuwe vergunning verleend worden met een geldigheidstermijn van 15 jaar.

Bij stopzetting van alle activiteiten wordt u een stopzettingsbesluit opgestuurd.

2. Ongunstige beslissing

Indien het FANC van oordeel is dat de vergunning niet kan worden verleend, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht. U hebt in dit geval het recht om binnen de 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving gehoord te worden. Het FANC zal een definitieve beslissing nemen na het verstrijken van deze termijn en het al dan niet horen van de exploitant.

Indien er alsnog beslist wordt om u een vergunning te verlenen, zal dit gebeuren zoals hierboven beschreven (Gunstige beslissing). Indien de vergunning niet verleend kan worden, zal u hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gesteld worden.

3. Beroep

Er zijn verschillende manieren waarop u beroep kan aantekenen tegen een beslissing van het FANC (informatie over beroepsmogelijkheden).

 

 

Laatst aangepast op: 
21/12/2017