Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspecties

Inspecties

De nucleair inspecteurs van het Agentschap voeren regelmatig inspecties uit binnen de medische inrichtingen en dit om verschillende redenen. Als eerste kaderen de meeste inspectiebezoeken binnen een proactief kader. Zo worden er op regelmatige tijdstippen inspectiecampagnes opgestart om na te gaan of exploitanten de regelgeving respecteren. Daarnaast kunnen er ook reactieve inspecties plaatsvinden zoals na een incident of bijna-incident. Als laatste kunnen de nucleair inspecteurs ook opgevorderd worden om inspecties uit te voeren op vraag van een derde partij zoals bijvoorbeeld door een erkende instelling.

Documenten ter voorbereiding van inspectiebezoeken door het FANC in het kader van zijn algemene toezichthoudende functie

Bij routine inspectiebezoeken van diensten nucleaire geneeskunde, radiologie en radiotherapie worden een aantal documenten door de nucleaire inspecteurs van het FANC vrijwel systematisch geraadpleegd.

Het is tijdbesparend indien deze documenten reeds op voorhand worden verzameld. Er kan tevens gevraagd worden om een aantal van deze documenten reeds vooraf te bezorgen aan de betrokken inspecteur(s).

Hierbij dient echter benadrukt te worden dat het hier indicatieve lijsten betreft en zeker geen limitatieve. Het concrete aantal en type van documenten/informatie die door de inspecteur(s) - op voorhand of ter plaatse - wordt opgevraagd is afhankelijk van specifieke omstandigheden :

betreft het een eerste, louter routinebezoek of een opvolgingsbezoek,

kadert het in bepaalde door het FANC opgezette campagnes of wordt het bezoek verricht naar aanleiding van een bepaalde problematiek

enz.

De nucleaire inspecteurs hebben in het kader van hun toezichthoudende functie de bevoegdheid om elke informatie op te vragen die ze nuttig achten voor het uitvoeren van hun opdracht. Niet alleen bij de exploitant maar ook bij andere overheidsdiensten. De routine inspectiebezoeken door het FANC hebben echter geen politioneel optreden voor ogen, integendeel. Enkel door een constructieve samenwerking en het respecteren van de regelgeving te zake kan men tot een effectieve stralingsbescherming komen van alle betrokkenen.

Röntgentoepassingen

 1. Vergunning tot oprichting en exploitatie van een inrichting klasse III (ARBIS, art. 8)
 2. Inventaris van alle radiologietoestellen die op de dienst gebruikt worden
 3. Opleveringsverslag van de installaties opgesteld door de Erkende Instelling (indien van toepassing) (ARBIS, art. 15)
 4. Bewijs/kopie van de professionele BA-verzekeringspolis inzake ioniserende straling (ARBIS, art 15)
 5. Verslagen "fysische controle" opgesteld door de Erkende Instelling (minimum wordt de laatste 5 jaar ter nazicht opgevraagd, reglementair dienen de verslagen van de laatste 30 jaar beschikbaar te zijn) (ARBIS, art. 23)
 6. Schriftelijke jaarlijkse informatie gegeven aan het beroepshalve blootgesteld personeel (ARBIS, art. 25)
 7. Lijst van op de dienst werkzame personeelsleden (voltijds + deeltijds / artsen inbegrepen, ook zelfstandige artsen)
 8. Dosimetrie van alle beroepshalve blootgestelde personen: jaarlijkse bestralingstabellen (laatste 5 jaar)
 9. Persoonlijke gebruikersvergunningen van de artsen (ARBIS, art. 53.1, 53.3)
 10. Certificaten/attesten betreffende de opleiding stralingsbescherming van "helpers" (ARBIS, art. 53.2, vanaf 31 augustus 2005)
 11. Schriftelijke procedures op de dienst beschikbaar (waaronder: uitvoeren van RX onderzoeken bij kinderen , instructies voor personeel i.v.m. dragen van dosimeters enz.)
 12. Kopie van de briefwisseling met het FANC betreffende de bovenstaande onderwerpen

Hoe is de bijstand door een medische stralingsfysicus georganiseerd ? (ARBIS, art. 51.7)

Met betrekking tot artsen - specialisten van andere disciplines die gebruik maken van ioniserende straling (zogenaamde "connexisten") zal mogelijk aan de hoofdgeneesheer / preventieadviseur / algemene directie een volledige lijst van dergelijke artsen in het ziekenhuis opgevraagd worden. Ook deze artsen moeten hun gebruikersvergunningen kunnen voorleggen.

Op alle diensten waar gebruik gemaakt wordt van RX toestellen kan een inspectiebezoek uitgevoerd worden (bijv. operatiekwartier, reumatologie, pneumologie of tandheelkunde). De bovengenoemde documenten kunnen - indien toepasselijk - ook hier opgevraagd worden.

Nucleaire geneeskunde

 1. Vergunning tot oprichting en exploitatie van een inrichting klasse II (ARBIS, art. 7)
 2. Opleveringsverslag van de installaties opgesteld door de Erkende Instelling (indien van toepassing) (ARBIS, art. 15)
 3. Bewijs/kopie van de professionele BA-verzekeringspolis inzake ioniserende straling (ARBIS, art. 15)
 4. Verslagen "fysische controle" opgesteld door de Erkende Instelling (minimum wordt de laatste 5 jaar ter nazicht opgevraagd, reglementair dienen de verslagen van de laatste 30 jaar beschikbaar te zijn) (ARBIS, art. 23)
 5. Schriftelijke jaarlijkse informatie gegeven aan het beroepshalve blootgesteld personeel (ARBIS, art. 25)
 6. Inventaris radioactieve afvalstoffen (ARBIS, art. 37)
 7. Lijst van op de dienst werkzame personeelsleden (voltijds + deeltijds / artsen inbegrepen, ook zelfstandige artsen)
 8. Dosimetrie van alle beroepshalve blootgestelde personen: jaarlijkse bestralingstabellen (laatste 5 jaar)
 9. Persoonlijke gebruikersvergunningen van de artsen (ARBIS, art. 53.1, 53.4)
 10. Certificaten/attesten betreffende de opleiding stralingsbescherming van "helpers" (ARBIS, art. 53.2, vanaf 31 augustus 2005)
 11. Inventaris radioactieve bronnen (ARBIS, art. 54.8)
 12. Schriftelijke procedures op de dienst beschikbaar (waaronder procedures m.b.t. het in ontvangst nemen van levering radio-isotopen, "afvalprocedure" inbegrepen vrijgave van afvalstoffen, "incidentenprocedure", hospitalisatie van met radio-isotopen behandelde patiënten enz.)
 13. Beschikbare schriftelijke informatieverstrekking bestemd voor patiënten en familie / begeleiders
 14. Kopie van de briefwisseling met het FANC betreffende bovenstaande onderwerpen

Hoe is de bijstand door een medische stralingsfysicus georganiseerd ? (ARBIS, art 51.7)
Over de samenwerking met artsen-specialisten van andere disciplines (bijv. cardiologie, inspanningsproeven / chirurgie enz.) kunnen de te volgen procedures worden opgevraagd.

Radiotherapie

 1. Vergunning tot oprichting en exploitatie van een inrichting klasse II (ARBIS, art. 7)
 2. Inventaris van alle radiotherapeutische installaties die op de dienst gebruikt worden (ook voor brachytherapie)
 3. Opleveringsverslag van de installaties opgesteld door de Erkende Instelling (indien van toepassing) (ARBIS, art.15)
 4. Bewijs/kopie van de professionele BA-verzekeringspolis inzake ioniserende straling (ARBIS, art.15)
 5. Verslagen "fysische controle" opgesteld door de Erkende Instelling (minimum wordt de laatste 5 jaar ter nazicht opgevraagd, reglementair dienen de verslagen van de laatste 30 jaar beschikbaar te zijn) (ARBIS, art. 23)
 6. Schriftelijke jaarlijkse informatie gegeven aan het beroepshalve blootgesteld personeel (ARBIS, art. 25)
 7. Inventaris radioactieve afvalstoffen (brachytherapie, metabolische radiotherapie) (ARBIS, art.37)
 8. Lijst van op de dienst werkzame personeelsleden (voltijds + deeltijds/ artsen inbegrepen, ook zelfstandige artsen)
 9. Dosimetrie van beroepshalve blootgestelde personen: jaarlijkse bestralingstabellen (laatste 5 jaar)
 10. Bijstand door een medische stralingsfysicus / erkenning (ARBIS, art. 51.7)
 11. Persoonlijke gebruikersvergunningen van de artsen (ARBIS, art. 53.1, 53.4)
 12. Certificaten/attesten betreffende de opleiding stralingsbescherming van "helpers" (ARBIS, art. 53.2, vanaf 31 augustus 2005)
 13. Inventaris radioactieve bronnen (indien van toepassing) (ARBIS, art. 54.8)
 14. Schriftelijke procedures op de dienst beschikbaar (waaronder "afvalprocedure", incidentenprocedure, procedure "hospitalisatie van patiënten" enz.)
 15. Beschikbare schriftelijke informatieverstrekking bestemd voor patiënten en familie/begeleiders (brachytherapie, metabolische radiotherapie)
 16. Kopie van de briefwisseling met het FANC betreffende bovenstaande onderwerpen

Over de samenwerking met artsen-specialisten van andere disciplines (urologen / chirurgen) kunnen de te volgen procedures worden opgevraagd.

 

 

Laatst aangepast op: 
06/07/2020