Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangifte van nieuwe inrichting

Aangifte van nieuwe inrichting

Voor de aangifte van een nieuwe inrichting waar gebruik gemaakt zal worden van bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden voor geneeskundige of diergeneeskundige toepassingen kan u gebruik maken van een standaard aangifteformulier:

AANDACHT :
  • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens een vergunning/wijziging aan te vragen.
     
  • Om ontvankelijk te zijn, moeten de aan het FANC gerichte vergunningsaanvraag voorafgaandelijk worden onderzocht en goedgekeurd door een deskundige erkend in de fysische controle. Wij nodigen u dan ook uit om in eerste instantie contact op te nemen met een erkende deskundige / instelling voor fysische controle en deze te informeren over uw project.
     
  • In geval van een verhuis van uw inrichting dient u eveneens de stopzetting van activiteit van uw vorige inrichting te melden.
     
  • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling met een bron die ioniserende straling kan uitzenden, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

 

 

Laatst aangepast op: 
01/10/2021