Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangifte van significante gebeurtenissen

Een ‘significante gebeurtenis’ is een gebeurtenis die gevolgen heeft of zou kunnen hebben op :

  • de veiligheid of de gezondheid van personen;
  • de stralingsbescherming, gezondheid en/of levenskwaliteit van een patiënt.

Enkel de significante gebeurtenissen die aan 1 of meerdere aangiftecriteria vermeld in het technisch reglement beantwoorden, moeten aan het FANC worden gemeld zodat eventuele dringende maatregelen of verbeterende acties kunnen uitgevaardigd worden.

Indien de significante gebeurtenis uitsluitend betrekking heeft op stralingsbescherming, gezondheid en/of levenskwaliteit van een patiënt, gebeurt de aangifte onder de verantwoordelijkheid van de practicus die verantwoordelijk is voor de desbetreffende medische-radiologische procedure. In alle andere gevallen gebeurt dit door het hoofd van de inrichting.

De aangifte van de significante gebeurtenis moet binnen de 48 uur na de gebeurtenis of de vaststelling ervan naar event@fanc.fgov.be worden verstuurd. Deze aangifte bevat minstens de informatie conform het technisch reglement. Wanneer de significante gebeurtenis het onderwerp uitmaakt van een INES-evaluatie op basis van de aangiftecriteria, maakt de deskundige erkend in de fysische controle een voorstel van INES-niveau voor deze gebeurtenis, via deze aangifte, aan het Agentschap over ter bevestiging.

Voor een aantal gebeurtenissen is het echter vereist om onmiddellijk aangifte te doen bij de algemene wachtrol van het FANC. Deze specifieke gevallen worden eveneens opgelijst in het technisch reglement.

Binnen een termijn van uiterlijk twee kalendermaanden vanaf de datum van de gebeurtenis of de vaststelling ervan, moet er ook een definitief verslag van de gebeurtenis worden verstuurd naar event@fanc.fgov.be. Dit verslag bevat een update van de aangifte, alsook een gedetailleerde analyse van de gebeurtenis en een uiteenzetting van de correctieve maatregelen die werden uitgevoerd of voorzien zijn.