Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheidsverslag

De (toekomstige) exploitanten van een inrichting van klasse IIA een voorlopige, door Bel V goedgekeurde versie van het veiligheidsverslag samen met de aanvraag voor de exploitatievergunning indienen. Deze versie wordt onderworpen aan een onafhankelijke beoordeling door Bel V en tegelijk geanalyseerd door het FANC. De definitieve versie (met de « As-Built » plannen, foto's enz.) van het veiligheidsverslag moet na oplevering van de installatie worden voorgelegd aan het FANC.

Sinds 1 juni 2009 wordt de driemaandelijkse controle van de inrichtingen van klasse IIA, overeenkomstig artikel 23.9 van het ARBIS, verzorgd door het FANC en/of zijn filiaal Bel V.

Sinds 1 januari 2013 is Bel V belast met de driemaandelijkse controle.

In mei 2013 heeft het FANC zijn vergunningsvoorwaarden voor de inrichtingen van klasse IIA uniform gemaakt.

Documenten :