Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe vergunning/verlenging

Standaard aangifteformulier voor een nieuwe vergunning of verlenging kan u hier downloaden.

Een aangifte van een inrichting of een wijziging ervan moet aangetekend verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel

AANDACHTSPUNTEN

 • We vragen u om in kader van een dergelijke aangifte te overleggen met uw dienst fysische controle en hen de aangifte mee te laten ondertekenen. Dit laat deze dienst toe de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten. Bovendien kan de toekomstige inbedrijfstelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.
   
 • Vraag steeds tijdig een vergunning aan zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen. Zie behandelingsduur.
   
 • U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit.
   
 • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie dossier “kosten".
   
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.