Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het verbod op het gebruik van Americium-241 voor diktemeting in de textielsector

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het verbod op het gebruik van Americium-241 voor diktemeting in de textielsector

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie om de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de negatieve effecten van ioniserende straling. Eén van de basisprincipes van de regelgeving inzake ioniserende straling is dat een handeling/toepassing gerechtvaardigd moet zijn. Dit betekent dat het gebruik van ioniserende straling moet gerechtvaardigd zijn door de voordelen af te wegen ten opzichte van de nadelen.  Op basis van nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen kan het FANC nieuwe rechtvaardigingsstudies aanvragen en eventueel overgaan tot een verbod voor bepaalde types handelingen.

Aangezien er door het FANC werd vastgesteld  dat er door meerdere bedrijven binnen de textielsector op eigen initiatief naar alternatieve technieken werd overgegaan, is het FANC een onderzoek gestart.

Op 13 september 2016 heeft FANC via een schrijven naar Centexbel de start van het onderzoek naar de rechtvaardiging van het gebruik van radioactieve bronnen voor diktemeting in de textielsector toegelicht. Op 10 februari 2017 werd door Fedustria een overlegvergadering georganiseerd waarbij het FANC, Vinçotte Controlatom en meerdere textielbedrijven vertegenwoordigd waren.

De textielbedrijven, vergund door het FANC voor het gebruik van radioactieve bronnen, werden bovendien opgenomen op de inspectieplanning voor 2017. Dit liet toe aan de nucleaire inspecteurs van het FANC om bij al deze inrichtingen enerzijds na te gaan waarom het gebruik van bepaalde radioactieve bronnen vereist is, en anderzijds of er al dan niet reeds alternatieven beschikbaar zijn.

Aangezien er vastgesteld werd door het FANC dat er voor de meting met Americium-241 voor diktemeting steeds een alternatieve methode die minder risico inhoudt, mogelijk is, heeft het FANC de intentie om binnen een paar jaar het gebruik van bestaande Americium-241 bronnen voor diktemeting binnen de textielsector te verbieden.

Dit betekent enerzijds dat het FANC vanaf heden geen vergunning meer zal verlenen voor een nieuwe Americium-241 bron voor diktemeting in de textielsector  en anderzijds dat een koninklijk besluit zal opgesteld worden die dit toekomstig verbod bevestigt en de afvoer van alle Americium-241 gebruikt binnen de textielsector voor een welbepaalde datum verplicht.

Hier kan u het voorstel tot Koninklijk besluit en het Verslag aan de Koning terugvinden.

Alvorens de officiële  adviezen in te winnen, willen wij de sector en het publiek informeren en de kans geven feedback te geven over bovenstaande ontwerpteksten.

Voor reacties of bijkomende inlichtingen, kan u contact opnemen met mevr. Katleen De Wilde (katleen.dewilde@fanc.fgov.be – 02/289 20 39).

Gelieve uw eventuele opmerkingen voor 15 april 2019 via het document “feedback” over te maken aan mevr. Katleen De Wilde.