Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging/wijziging erkenning deskundige

Gelet op de gemiddelde behandelingstijd voor een aanvraag, wordt aanbevolen om minstens vier maanden voor het verstrijken van uw erkenning, een verlenging aan te vragen bij het Agentschap.

Een overzicht van deze inlichtingen en documenten die bij een verlenging van een erkenning ingediend moet worden kan u vinden in het informatiedocument dat door het Agentschap werd opgesteld.

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de bijhorende uitvoeringsbesluiten).
Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen behandelen en opvolgen van het dossier in kader van de vergunnings-, controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC.
Deze bewaringstermijnen zijn de volgende :
Oprichtings- en exploitatievergunningen voor inrichtingen van klasse II, klasse III en mobiele installaties : 25 jaar.
Oprichtings- en exploitatievergunning voor het tijdelijk of bij gelegenheid uitvoeren van werkzaamheden waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt : 15 jaar
Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse II : 16 jaar.
Registers fysische controle, die conform artikel 23.2 van het ARBIS aan het FANC worden overgemaakt na stopzetting van activiteit door de exploitant: 30 jaar
Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.