Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenningsvoorwaarden

De deskundigen die werken op de dienst voor fysische controle van een inrichting of die werken voor een erkende instelling of Bel V dienen te beschikken over een erkenning die door het FANC verleend wordt (artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse I: Deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse I, II of III, van voertuigen met kernaandrijving of van ondernemingen die het vervoer van radioactieve stoffen verzekeren of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen, voertuigen met kernaandrijving of bij deze vervoeroperaties.
     
  • Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse II: Deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse II, of III of van ondernemingen die het vervoer van radioactieve stoffen, met uitsluiting van het vervoer van splijtstoffen onder speciale vergunning verzekeren of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen of bij deze vervoeroperaties.

De voorwaarden om erkend te worden als deskundige bevoegd in de fysische controle staan beschreven in artikel 73.2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001.