Overslaan en naar de inhoud gaan

Fysische controle

De controle en het toezicht op de veiligheid in de Belgische inrichtingen die gebruik maken van ioniserende stralingen gebeurt op verscheidene niveaus en door verschillende instanties.

Het eerste niveau is de zogenaamde  “fysische controle” of stralingsbescherming.
Het hoofd van de dienst voor fysische controle dient een erkend deskundige te zijn.

Fysisch controle kan als volgt gedefinieerd worden:

“het geheel van maatregelen, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, met als doel te verifiëren dat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu op afdoende wijze worden beschermd tegen het gevaar van ioniserende straling en dat de veiligheidsrisico's op afdoende wijze worden beheerst in de opgeleverde en in gebruik gestelde installaties of uitrustingen.”

De taken inzake fysische controle worden gedefinieerd in artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. Indien de exploitant van een inrichting niet beschikt over een eigen dienst voor fysische controle, dient hij voor het uitvoeren van deze taken beroep te doen op een erkende instelling.

Meer inlichtingen betreffende de aanvraagprocedure kunnen worden bekomen bij :

Dienst Nucleaire Basis Inrichtingen
Departement Inrichtingen en Afval
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Contact