Overslaan en naar de inhoud gaan

Doorsturen inventaris

Momenteel dient er door de exploitant enkel een periodieke inventaris voor hoogactief ingekapselde bronnen (HAIB) worden doorgestuurd.

Voor elke HAIB moet de periodieke verzending van een levensloopfiche met bijwerking van de gegevens worden voorzien. Een voorbeeld van een blanco fiche is bijgevoegd.

De periodieke verzending van fiches laat het Agentschap toe om te controleren of de exploitant nog bestaat, of hij nog weet dat hij houder is van een HAIB en dat hij dus verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft inzake het beheer ervan. Bv. als er geen fiches meer worden verzonden, laat dit vermoeden dat de bron niet meer behoorlijk wordt gecontroleerd (bijvoorbeeld dat de exploitant failliet is, dat hij het vergeten is, ...).

Meer achtergrondinformatie is te vinden op de themapagina: “HAIB”.

In de nabije toekomst zal een wetswijziging het systeem van de levensloopfiches vervangen door het verzenden van een fysieke inventaris van alle ingekapselde bronnen, X-stralen toestellen en versnellers.

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de bijhorende uitvoeringsbesluiten). Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen behandelen en opvolgen van het dossier in kader van de vergunnings-, controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap.Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC.
Deze bewaringstermijnen zijn de volgende :
Inventarisgegevens met betrekking tot inrichtingen van klasse II, klasse III en mobiele installaties : 25 jaar.
Inventarisgegevens met betrekking tot het tijdelijk of bij gelegenheid uitvoeren van werkzaamheden waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt : 15 jaar
Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

Ronde tafel 30/01/2018

Meer info kan u, in navolging van de ronde tafel op 30/01/2018, terugvinden in onderstaande documenten :