Opleiding intervenant zonder meetpoort

Jaarlijks wordt er minstens één opleiding georganiseerd in de lokalen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) te Brussel.

De opleiding gaat door op 9 mei 2025 van 9u tot 13u.

Deze opleiding is gratis en is specifiek bestemd voor de personen die moeten interveniëren wanneer er radioactieve stoffen gevonden worden. Iedereen die aan de opleidingssessie deelneemt, zal een deelnemingsattest ontvangen.

Om u in te schrijven, verzoeken wij u ons dit webformulier ingevuld terug te sturen. Op vraag kan deze opleiding eveneens georganiseerd worden in uw bedrijf. Voor meer inlichtingen, kan u ons contacteren via radioactivity@fanc.fgov.be.

Programma

08:50 - 09:00 Onthaal met koffie
09:00 - 09:30 Aanpak weesbronproblematiek
09:30 - 10:15 Basiskennis inzake radioactiviteit (dosis en dosisdebiet, orde van grootte, relatie dosisrisico, ...) en basisprincipes van de stralingsbescherming
10:15 - 10:30 Pauze
10:30 - 11:00 Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleairre sector van het FANC 
11:00 - 12:30 Radioactieve bronnen en stoffen die bij het afval en het schroot gedetecteerd worden

Het FANC print geen presentaties af. Indien gewenst, kan u deze voordien zelf afdrukken door te klikken op bovenstaande linken.

Meer info:

 

Laatst aangepast op: 06/06/2024