Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke opslag radioactieve stoffen

Een inventaris van de radioactieve stoffen die tijdelijk bij de weesbrongevoelige inrichting worden opgeslaan, moet bijgehouden worden.

  • Inventaris radioactieve stoffen

De verwijdering van radioactieve afvalstoffen gebeurt in samenwerking met NIRAS.

Jaarlijkse ophaling

Begin november maakt het FANC de lijst van alle uitbaters  waar op dat ogenblik radioactieve stoffen opgeslaan liggen over aan het NIRAS en Vinçotte Controlatom.

Vinçotte Controlatom neemt contact op met de uitbaters om een datum vast te leggen voor karakterisatie en verpakking van de radioactieve stoffen. Deze bezoeken vinden plaats voor eind juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Vinçotte Controlatom maakt de ophalingsaanvragen over aan NIRAS, die op haar beurt de ophalingen organiseert voor eind oktober.

Versnelde ophaling

Indien de voorwaarden voor de opslag van radioactieve stoffen niet meer kunnen gerespecteerd worden, dient de uitbater zelf contact op te nemen met een erkende deskundige om de afvoer te organiseren.

De erkende deskundige gaat zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, langs bij de uitbater voor de karakterisatie en verpakking van de radioactieve stoffen en maakt de noodzakelijke informatie over aan NIRAS.

NIRAS organiseert de ophaling binnen een termijn van twee maanden na de aanvraag door de erkende deskundige.

Dringende ophaling

Een dringende ophaling is vereist indien het FANC dit beslist op basis van diverse redenen :

  • dosislimiet voor personen van het publiek (1mSv/jaar) overschreden kan worden,
  • er een ernstig risico is op bestraling en/of besmetting van milieu, werknemers en personen van het publiek,
  • de aard van de inrichting een voldoend veilige tijdelijke opslag niet kan garanderen,
  • elke andere gejustifieerde reden die de erkende deskundige aan het FANC voorlegt.

Indien vereist, wordt door het FANC de opdracht gegeven aan NIRAS om de ophaling zo snel als mogelijk te organiseren zonder hiervoor eerst de administratieve formaliteiten in orde te brengen.

NIRAS organiseert de ophaling en houdt zowel Vinçotte Controlatom als het FANC op de hoogte over het tijdstip van ophaling zodat Vinçotte Controlatom aanwezig kan zijn op het moment van de ophaling.