Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenant

Convenant

Het FANC, NIRAS en de betrokken beroepsfederaties ondertekenden op 19 oktober 2007 een convenant dat een structurele financiële oplossing biedt voor de gevonden weesbronnen.

Elk van de leden van deze federaties wordt verzocht persoonlijk tot dit convenant toe te treden om zo van de financiële regeling te kunnen genieten.

Wanneer een radioactief bron/stof ontdekt wordt, zal het FANC met toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”, in de eerste plaats trachten om deze vervuiler te identificeren en hem te vervolgen. Wordt de vervuiler niet opgespoord of staan de inspanningen voor het opsporen niet in verhouding tot de kosten die hier tegenover staan, dan wordt de bron door het FANC tot weesbron verklaard en zullen de kosten via het insolvabiliteitsfonds van NIRAS gedragen worden.

 

 

Laatst aangepast op: 
19/03/2018