Inspecties

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie om de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de negatieve effecten van ioniserende straling. In dat kader voert het FANC inspecties uit op Belgisch grondgebied met als doel toezicht en controle te waarborgen en dit hoofdzakelijke gericht op sensibilisering, preventie en eventuele regularisatie. Deze inspecties kunnen of gepland zijn (via een jaarlijkse campagne) of reactief zijn (als gevolg van een incident of klacht).

De uitbaters van een meetpoort worden periodiek aan een inspectie van het FANC onderworpen. 

De resultaten van een inspectiecampagne kunnen gecommuniceerd worden via de jaarlijkse nieuwsbrief. Indien noodzakelijk zal er bovendien een gerichte informatiecampagne georganiseerd worden.

 

Laatst aangepast op: 23/04/2021