Wettelijke referenties

De verplichtingen van exploitanten of ondernemingshoofden met betrekking tot de bescherming van werknemers met t.o.v. het risico van ioniserende straling worden beschreven in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en meer in het bijzonder in Hoofdstuk III betreffende de algemene bescherming).

 

Laatst aangepast op: 23/03/2021