Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke referenties

Wettelijke referenties

De regelgeving is gebaseerd op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (meer in het bijzonder Hoofdstuk III betreffende de algemene bescherming).

De rol van het FANC

Het FANC identificeert de professionele activiteiten die onderworpen zijn aan vergunning of aangifte. Het Agentschap evalueert het blootstellingsrisico aan ioniserende straling en bepaalt maatregelen die, indien nodig, genomen moeten worden om de dosis aanzienlijk te verlagen.

Laatst aangepast op: 
02/12/2019