Officiële dosislimieten

 De officiële dosislimieten worden bepaald in artikelen 20.1.2, 20.1.3 et 20.1.5 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001.

Dosislimieten Publiek Beroepshalve blootgestelde personen (*) Leerlingen en studenten (16 -18 jaar)
Effectieve dosis (E)

1 mSv per jaar

1 mSv tijdens de zwangerschap

20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden  6 mSv per jaar
Equivalente doses (H) Ooglens 15 mSv per jaar 20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden  15 mSv per jaar
Huid (gemiddelde dosis over een oppervlakte van 1 cm2 50 mSv per jaar 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden  150 mSv per jaar
Handen, voorarmen, voeten en enkels Niet van toepassing 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden  150 mSv per jaar

(*) Een werknemer wordt als een beroepshalve blootgestelde persoon beschouwd wanneer er een risico bestaat dat een van de dosislimieten die voor het publiek werden vastgelegd, kan worden overschreden.

 

Laatst aangepast op: 15/03/2021