Overslaan en naar de inhoud gaan

Officiële dosislimieten

Officiële dosislimieten

Dosislimieten Publiek Beroepshalve blootgestelde personen (**) Leerlingen en studenten (16 -18 jaar)
Effectieve dosis (E)

1 mSv per jaar

1 mSv tijdens de zwangerschap

20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden  6 mSv per jaar
Equivalente doses (H) Ooglens 15 mSv per jaar 150 mSv* per 12 opeenvolgende glijdende maanden  50 mSv per jaar*
Huid (gemiddelde dosis over een oppervlakte van 1 cm2 50 mSv per jaar 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden  150 mSv per jaar
Handen, voorarmen, voeten en enkels Niet van toepassing 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden  150 mSv per jaar

(*) Bij de omzetting van de Europese richtlijn 2013/59/EURATOM “tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling” in Belgische regelgeving zullen de beroepshalve dosislimieten voor de ooglens worden verlaagd tot 20mSv (15 mSv voor leerlingen en studenten jonger dan 18 jaar).

(**) Een werknemer wordt als een beroepshalve blootgestelde persoon beschouwd wanneer er een risico bestaat dat een van de dosislimieten die voor het publiek werden vastgelegd, kan worden overschreden.

 

Laatst aangepast op: 
02/12/2019