Overslaan en naar de inhoud gaan

Officiële dosislimieten

Deze dosislimieten vormen een grens van het wettelijk gezien ‘nog net tolereerbare'. Ze mogen echter geenszins als een ‘dosiskrediet' beschouwd worden en onder deze grens moet de stralingsbescherming geoptimaliseerd worden. 

Categorie Dosislimieten
Beroepshalve blootgestelde personen (**) - leerlingen en studenten van 18 jaar inbegrepen Effectieve dose: 20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 
Equivalente dosis (H):
Ooglens: 150 mSv* per 12 opeenvolgende glijdende maanden 
Huid (gemiddelde dosis over een oppervlakte van 1 cm2): 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 
Handen, voorarmen, voeten en enkels: 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden
Leerlingen en studenten van 16 tot 18 jaar Effectieve dose: 6 mSv par an
Equivalente dosis (H):
Ooglens: 50 mSv* per 12 opeenvolgende glijdende maanden 
Huid (gemiddelde dosis over een oppervlakte van 1 cm2): 150 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 
Handen, voorarmen, voeten en enkels: 150 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden
Personen van het publiek - niet beroepshalve blootgestelde personen Effectieve dose: 1mSv par an
Equivalente dosis (H):
Ooglens: 15 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 
Huid (gemiddelde dosis over een oppervlakte van 1 cm2): 50 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 
Handen, voorarmen, voeten en enkels: niet van toepassing
Het ongeboren kind Effectieve dose: 1 mSv durant la grossesse

(*) Bij de omzetting van de Europese richtlijn 2013/59/EURATOM “tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling” in Belgische regelgeving zullen de beroepshalve dosislimieten voor de ooglens worden verlaagd tot 20mSv (15 mSv voor leerlingen en studenten jonger dan 18 jaar).

(**) Een werknemer wordt als een beroepshalve blootgestelde persoon beschouwd wanneer er een risico bestaat dat een van de dosislimieten die voor het publiek werden vastgelegd, kan worden overschreden.