Rol van de erkende dosimetrische dienst

De erkende dienst voor de externe dosimetrie heeft als taak om het individueel dosisequivalent Hp(d) te bepalen door de uitlezing/interpretatie van passieve dosimeters, en/of om de actieve dosimeters te kalibreren en te onderhouden zodat de betrouwbaarheid van de uitgelezen doses gewaarborgd blijft. Deze dienst treedt op namens de exploitanten, of de werkgevers die hierop een beroep doen voor het dosimetrisch toezicht op hun werkers.

De erkende dienst voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses heeft als taak om te meten welk type en welke hoeveelheid radionucliden door een werknemer werden ingenomen door de straling uitgezonden door deze radionucliden te bepalen door rechtstreekse analyses met behulp van meettoestellen (in vivo), ofwel door onrechtstreekse analyses op biologische materialen die door het lichaam worden uitgescheiden of voortgebracht (in vitro). De effectieve volgdosis E(50) en/of de equivalente volgdosis HT(50) kunnen geschat worden op basis van deze analyseresultaten.

Het schatten van een interne dosis blijft evenwel de gedeelde verantwoordelijkheid van de fysische controle en de erkende arbeidsarts.

 

Laatst aangepast op: 08/06/2021