Omvang en criteria voor de erkenning van de dosimetrische diensten

Verplichting tot erkenning van de dosimetrische diensten

Zoals gespecificeerd in artikel 30.6 van de referentie 1 moet de individuele monitoring van de werknemers berusten op metingen die worden uitgevoerd door een door het Agentschap erkende dosimetrische dienst.

De erkenningscriteria en –modaliteiten van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie en radiotoxicologische analyses zijn in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (referentie 2 en referentie 3).

Voor de radiotoxicologische analyses zal de erkenning echter enkel verplicht zijn vanaf juni 2023.

Omgang van de erkenning

Een erkenning kan op een of meerdere van de volgende deelgebieden betrekking hebben:

 • Voor het uitvoeren van de externe dosimetrie:
  • De bepaling van het individueel dosisequivalent Hp(d) door uitlezing en/of interpretatie van dosimeters, met uitzondering van actieve dosimeters;
  • De kalibratie en het onderhoud van actieve dosimeters met het oog op het garanderen van de betrouwbaarheid van de uitgelezen doses.
    
 • Voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses:
  • in vivo radiotoxicologische analyse;
  • in vitro radiotoxicologische analyse.

De dosimetrie systemen voor de externe dosimetrie, en de beproevingsmethoden en/of meettoestellen voor de radiotoxicologische analyses worden eveneens opgenomen in de erkenning. De volgende toepassingsgebieden worden voor elk daarvan vermeld:

 • Voor het uitvoeren van de externe dosimetrie:
  • de soort dosis;
  • het lichaamsdeel;
  • de soort straling (x, γ, β, n) evenals het bijhorende energiegebied en dosisbereik;
  • de dosisdebiet voor actieve dosimeters.
    
 • Voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses:
  • de lichaamsdelen of de biologische materialen die door het lichaam worden uitgescheiden of voortgebracht;
  • het type radionucliden;
  • het type straling (γ, β, α).

Erkenningscriteria

Om erkend te kunnen worden, moet de dosimetrische dienst aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • Hij moet geaccrediteerd zijn volgens de ISO/IEC 17025-norm;
 • Hij moet aanvaarden om deel te nemen aan periodieke nationale of internationale prestatieonderzoeken.

Voor de externe dosimetrie moeten de prestatieonderzoeken voldoen aan de criteria opgenomen in de ISO 14146-norm en moet de dosimetrische dienst eveneens de aanbevelingen volgen die opgenomen worden in het Europees document Radiation Protection n°160

Voor de radiotoxicologische analyses moet de accreditatie ook de beproevingsmethode volgens ISO-28218-norm omvatten.

Voor de radiologische analyses, tot juli 2026, kan het Agentschap dosimetrische diensten erkennen die nog geen accreditatiecertificaat of een bewijs waaruit blijkt dat de accreditatieprocedure loopt kunnen voorleggen. 

 

Laatst aangepast op: 06/07/2021