Behandelingsduur

De effectieve behandelingsduur van uw dossier is afhankelijk van verschillende factoren (volledigheid van technische kwaliteit van het initieel aanvraagdossier, datum betalen retributie enz.). 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) adviseert de exploitant volgende gemiddelde termijnen in acht te nemen: 

Klasse II
NIEUWE INRICHTING
- Lineaire deeltjeversnellers met Emax>11MeV 7 maand
- Overige 6 maand
WIJZIGING 3 tot 6 maand
Administratieve wijziging  
Overdracht van vergunning
- Inrichtingen met uitsluitend röntgentoestellen
- Overige inrichtingen
1 maand
2 maanden
Overige administratieve wijzigingen 1 maand
STOPZETTING 1 maand
Klasse III
NIEUWE INRICHTING 3 maand
WIJZIGING 3 maand
Administratieve wijziging 1 maand
STOPZETTING 1 maand

 

AANDACHT
Indien het aanvraagdossier vergezeld van een studie ter rechtvaardiging kan de bovenvermelde behandelingsduur oplopen.

 

Laatst aangepast op: 28/06/2024