Aangifte van significante gebeurtenissen

Een ‘significante gebeurtenis’ is een gebeurtenis die gevolgen, zelfs potentiële gevolgen heeft op de veiligheid, stralingsbescherming, gezondheid en/of levenskwaliteit van een patiënt en het milieu.

Enkel de significante gebeurtenissen die aan één of meerdere aangiftecriteria vermeld in het technisch reglement beantwoorden, moeten aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden gemeld zodat eventuele dringende maatregelen of verbeterende acties kunnen uitgevaardigd worden.

Het hoofd van de inrichting waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, is verantwoordelijk voor de aangifte.

Stappen in het geval van een incident dat voldoet aan een aangiftecriteria

 • T = 0: gebeurtenis of vaststelling van de gebeurtenis
 • T = 0: geslaagd rechtstreeks contact met de wachtrol van het FANC 02/502 89 11 (zie tabel voor meer details)
 • Voor T + 48u: bezorg een initieel verslag aan event@fanc.fgov.be
 • Voor T + 2 kalendermaanden: bezorg een definitief rapport aan event@fanc.fgov
   

Voor deze aangifte kan u gebruik maken van het formulier.

Aandacht

 • voor een aantal gebeurtenissen is het echter vereist om onmiddellijk aangifte te doen bij de algemene wachtrol van het FANC (02/502 89 11). Deze specifieke gevallen worden eveneens opgelijst in het technisch reglement.
   
 • indien de significante gebeurtenis slechts betrekking heeft op één of meer patiënten gebeurt de aangifte onder de verantwoordelijkheid van de practicus die verantwoordelijk is voor  de desbetreffende medisch-radiologische procedure. Meer informatie over de aangiftes van dit type van gebeurtenissen is te vinden via de volgende links:
   

Recente significante gebeurtenissen en bijhorende ervaringsfeedback

Datum van het incident Type incident Korte beschrijving Ervaringsfeedback Link(en)
22/02/2024 Verlies of falen van een uitrusting die een veiligheids-functie vervult Ongewilde blootstelling van een externe werker bij een controle van een dentale CBCT
 

- Herinner het personeel eraan om defecten of afwijkingen altijd te melden.
- Controleer de apparatuur regelmatig. 
- Volg de procedure in het geval van een significante gebeurtenis.
 
REX 22/02/2024
Niet gekend – Q4 2023 Verlies, diefstal of poging tot diefstal van bronnen van ioniserende stralingen Verlies van een radioactieve bron voor kalibratie (Na-22) - Controleer de procedure(s) voor het beheren en bewaren van ingekapselde bronnen en pas deze aan.
- Tel de bronnen na elk gebruik.
- Volg de procedure in het geval van een significante gebeurtenis
REX Q4 2023

 

 

Laatst aangepast op: 11/04/2024