Veiligheidsverslag

De exploitanten van een inrichting van klasse IIA moeten bij de vergunningsaanvraag voor een exploitatievergunning een voorlopig veiligheidsverslag indienen. Deze versie wordt onderworpen aan een onafhankelijke beoordeling door Bel V en tegelijk geanalyseerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De definitieve versie (met de « As-Built » plannen, foto's enz.) van het veiligheidsverslag moet na oplevering van de installatie worden voorgelegd aan het FANC.

Bel V is belast met de periodieke controle conform artikel 38.1.§1.1 van het ARBIS.

In het veiligheidsverslag wordt specifiek in hoofdstuk 4 'Risicoanalyses' verwacht dat een oplijsting wordt gemaakt van mogelijke ongevallen /ongewenste gebeurtenissen en de daaraan gelinkte gevolgen. Vervolgens dienen maatregelen bepaald te worden om de gevolgen van deze gebeurtenissen zo beperkt mogelijk te houden. In deze nota kan u terugvinden wat hierrond concreet verwacht wordt en welke gevolgen het FANC maximaal accepteert in dit kader.

Documenten :

Bij eventuele wijzigingen dient het proces van wijzigingen gevolgd worden:

 

 

Laatst aangepast op: 08/04/2024