Incident melden (klasse II en III)

Meldingen dienen te gebeuren conform het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) besluit betreffende de melding van significante gebeurtenissen.

Volgende principes zijn van toepassing:

STAP 1: GESLAAGD RECHTSTREEKS  CONTACT

Voor de significante gebeurtenissen die het onderwerp moeten uitmaken van een geslaagd rechtstreeks contact, wordt onmiddellijk de algemene wachtrol van het FANC verwittigd (02/5028999).

STAP 2: AANGIFTE SIGNIFICANTE GEBEURTENIS DOOR HOOFD VAN DE INRICHTING

Schriftelijke melding binnen 48u na de gebeurtenis of de vaststelling ervan via event@fanc.fgov.be.

Voor deze melding kan u gebruik maken van het formulier.

STAP 3: DEFINITIEF VERSLAG

Een definitief verslag dient binnen een termijn uiterlijk 2 kalendermaanden verstuurd te worden naar event@fanc.fgov.be.

STAP 4: INES EVALUATIE

Een voorstel van INES evaluatie door de deskundige erkend in de fysische controle dient overgemaakt te wordenaan het FANC.

 

 

Laatst aangepast op: 19/12/2023