Inspecties

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) behoudt zich het recht om een inspectie uit te voeren conform artikel 9 van de FANC-wet van 15/04/1994. Voor meer informatie over het type inspecties die door het FANC uitgevoerd worden, klik hier.

Voor wat de inspecties bij industriële radiografie betreft, onderscheiden we 2 types:

  • De administratieve inspectie: Dit is een geplande, aangekondigde inspectie waarbij de naleving van de regelgeving (ARBIS, KB Industriële Radiografie, vergunningsvoorwaarden) gecontroleerd wordt.
  • De werfinspectie: Dit is een geplande, niet-aangekondigde inspectie waarbij de uitvoering van de industriële radiografie op het terrein wordt gecontroleerd. 

 

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024