Overslaan en naar de inhoud gaan

Short news

Short news

De rubriek 'Short news' bevat informatieve berichten die bedoeld zijn om de bevolking snel te informeren.
Deze berichten blijven gedurende 48 uur zichtbaar op de homepage van onze website.

07/09/2020 - Eindrapporten van de weerstandstesten

Naar aanleiding van het kernongeval dat op 11 maart 2011 plaatsvond in de centrale van Fukushima-Daiichi in Japan, werd het nucleaire stresstestprogramma opgestart. Kerncentrales moesten beter worden beschermd tegen extreme natuurverschijnselen (aardbevingen, overstromingen, enz.), maar ook tegen andere scenario's (bv. gasexplosies). België evalueerde ook de weerstand van de andere grote Belgische nucleaire inrichtingen. In de loop van dit jaar werden alle verbeteringswerkzaamheden afgerond. Het FANC publiceert vandaag de eindrapporten van de weerstandstesten voor de kerncentrales van Doel en Tihange en voor de andere nucleaire vestigingen.
>> Raadpleeg hier de verslagen: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/nucleaire-stresste...

29/06/2020 - Ongewone toename van de radioactiviteit in Noord-Europa

In Noord-Europa werd de afgelopen dagen een ongewone stijging van radioactiviteit gemeld. Tot op heden werd in België geen abnormale verhoging van het radioactiviteitsniveau waargenomen door de meetstations van het meetnetwerk TELERAD. Op dit moment is er op het Belgische grondgebied dus geen enkel risico voor de bevolking of het milieu en moeten er geen specifieke maatregelen worden getroffen. Het FANC volgt de situatie op de voet en blijft regelmatig contact houden met het SCK CEN, het KMI en zijn internationale partners.

26/06/2020 - Wijziging van het ARBIS

De wijziging van 29 mei 2020 van het ARBIS (KB van 20 juli 2001) werd op 11 juni 2020 gepubliceerd in het staatsblad. De aanpassingen hebben betrekking op de vergunningsprocedure voor inrichtingen van klasse I en de milieueffectbeoordeling. Ze vloeien voornamelijk voort uit de wijziging van de FANC-wet (15 april 1994) van 6 december 2018. Een belangrijke nieuwigheid is dat voortaan niet langer de gemeentes, maar het FANC zelf zal instaan voor de organisatie van het openbaar onderzoek voor een vergunningsaanvraag. Meer info: https://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId...

19/06/2020 - Gebeurtenis INES 1 - Doel 1&2

Op 8 juni 2020 werd tijdens een controle vastgesteld dat eenzelfde testafsluiter van een sas naar het reactorgebouw bij zowel Doel 1 als Doel 2 onterecht open stond. De afsluiters werden onmiddellijk gesloten en de procedures worden aangepast.Deze anomalie werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.

17/06/2020 - Gebeurtenis INES 1 - Doel 4

Op 6 juni 2020 werd tijdens een periodieke test de opgelegde sluittijd van een aantal isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen overschreden. Bij een herhaling van de test voldeden alle afsluiters weer aan de opgelegde sluittijd. Deze anomalie werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.

29/05/2020 - Heropstart Doel 1

Ook de kernreactor Doel 1 mag heropstarten. ENGIE Electrabel heeft de werkzaamheden aan de reactor afgerond en het FANC heeft ze gecontroleerd en goedgekeurd. De werkzaamheden kaderden in de langetermijnuitbating van de reactor. Meer info: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/langetermijnuitbat....

28/05/2020 - Tihange 1: waterreservoir gebeurtenis

Tijdens werken aan een waterreservoir op de kernreactor Tihange1, is, door verstopping van de luchttoevoer, onderdruk ontstaan in het reservoir. Hierdoor zijn de wanden van het reservoir vervormd geraakt.
De nucleaire veiligheid is op geen enkel moment in het geding geweest gezien de reactor al stil lag. Deze gebeurtenis heeft dan ook geen impact gehad op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC heeft de exploitant gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de precieze oorzaak. De reactor wordt niet heropgestart totdat de herstellingswerken zijn voltooid.

22/05/2020 - Doel 2

De kernreactor Doel 2 mag heropstarten. ENGIE Electrabel heeft de werkzaamheden aan de reactor afgerond en het FANC heeft ze gecontroleerd en goedgekeurd. De werkzaamheden kaderden in de langetermijnuitbating van de reactor. Meer info: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/langetermijnuitbating-lto-van-de-belgische-kerncentrales.

27/04/2020 - Overdracht vergunning voormalige site EZB in Seneffe

Het FANC heeft de vergunning voor de voormalige site van EZB in Seneffe overgedragen aan Telix Pharmaceuticals Belgium. Lees er meer over in ons infodossier: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/industriele-inrichtingen/industriele-in....

06/04/2020 - Bosbrand in de buurt van Tsjernobyl

Op zondag 5 april vond een bosbrand plaats in de buurt van Tsjernobyl. Oekraïne meldt een verhoogde radioactiviteit door de brand, maar de radiologische invloed van zo'n brand is zeer lokaal. In België meten we op dit moment dan ook geen verhoogde radioactiviteit en de kans is zeer klein dat dat de komende dagen zal veranderen. Het FANC volgt de situatie uiteraard verder op.

05/03/2020 - Valse e-mails

We hebben gemerkt dat onlangs enkele van onze contacten valse e-mails ontvingen in naam van het FANC.
Dergelijke frauduleuze e-mails bevatten doorgaans bijlagen of attachments met een verzoek om persoonlijke informatie of kunnen ook een weblink bevatten met het doel om persoonlijke informatie in te winnen.
Mocht u twijfelen aan de authenticiteit van een mail vanuit het FANC, aarzel dan niet contact op te nemen met uw contactpersoon binnen onze organisatie om de echtheid te verifiëren.

21/02/2020 - Incidentmelding

Op 5 februari 2020 werd in Tihange 2 een klep gesloten zonder toelating van het reactorcontroleteam. Er werd daarop een alarm geactiveerd in de controlekamer en de situatie werd binnen de voorgeschreven termijnen genormaliseerd. Het voorval heeft geen impact gehad op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).

06/02/2020 - Gebeurtenis Ines 1 - Tihange 2

Op 6 februari 2020 daalde het peil van de waterreservoirs van het behandelingscircuit van de opslagdokken voor bestraalde kernbrandstof van Tihange 2 als gevolg van een verkeerde handeling tijdens een test op een pomp. Het herstel van het waterpeil duurde 20 minuten langer dan verwacht. Deze gebeurtenis werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal en had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

04/12/2019 - Automatische stilstand Tihange 1

Op woensdag 4 december 2019 werd de kernreactor Tihange 1 automatisch uitgeschakeld vanwege een storing in het besturingssysteem van pompen in het niet-nucleaire deel van de centrale.
Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC is op de hoogte en volgt de situatie op.

20/11/2019 - Negende transport van bestraalde splijtstof van Nederland naar Frankrijk

Het negende transport van bestraalde splijtstof vanuit het Nederlandse Borssele (EPZ) naar Frankrijk (AREVA) over Belgisch grondgebied op dinsdag 19 november 2019 is in goede veiligheidsomstandigheden verlopen. In de toekomst zullen nog andere transporten van bestraalde splijtstof vanuit Nederland naar Frankrijk door België plaatsvinden. 

08/10/2019 - Kleine brand bij Belgoprocess

Op 8 oktober ontstond er op de site van Belgoprocess een kleine brand tijdens het persen van een afvalvat. Belgoprocess staat in voor de verwerking en opslag van het Belgische radioactieve afval.
Belgoprocess heeft het FANC op de hoogte gebracht en de medewerkers uit voorzorg geëvacueerd. De brand was snel onder controle en de medewerkers konden kort na het incident terug aan het werk. De brand had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

06/10/2019 - Stilstand Tihange 2

Op zondag 6 october 2019 werd de kernreactor van Tihange 2 stigelegd om exploitatieredenen.
Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC is op de hoogte en volgt de situatie op.

12/09/2019 - Gebeurtenis Ines 1 - JRC Geel

Op 11 september 2019 werd bij graafwerken op de site van JRC Geel een gasleiding geraakt, waardoor er gas vrijkwam. Dit gaslek werd vrij snel gedicht en de leiding werd hersteld. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal en had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

04/09/2019 - Eerste transport van uraniumresiduen van Fleurus naar Mol goed verlopen

Op 4 september heeft, onder toezicht van het FANC, het eerste transport van uraniumresiduen, afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, van het IRE in Fleurus naar het SCK in Mol plaatsgevonden, waar de residuen opnieuw zullen worden verwerkt. Het transport is vlot verlopen. In de toekomst zullen nog meer transporten van uraniumresiduen plaatsvinden van het IRE in Fleurus naar het SCK in Mol. Het FANC zal erop toezien dat ook die veilig verlopen.

20/08/2019 - Uitstoot van kleine hoeveelheid radioactief selenium bij Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) 

Op 19 augustus kwam er bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol via een ventilatieschoorsteen een kleine hoeveelheid radioactief selenium vrij. Dat gebeurde tijdens een manipulatie van selenium-75 in een afgeschermde cel. Selenium-75 is een radio-isotoop die voor industriële toepassingen wordt gebruikt. Het SCK heeft het FANC op de hoogte gebracht van het incident. De gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

12/08/2019 - ​Hoofdvoedingskabel JRC Geel doorgesneden tijdens graafwerken

Tijdens graafwerkzaamheden op de site van JRC Geel werd op 7 augustus een van de twee hoofdvoedingskabels doorgesneden, waardoor de stroomtoevoer naar de site uitviel. De dieselgeneratoren werden opgestart en alle daarop aangesloten veiligheidssystemen waren actief. Aangezien er twee hoofdstroomkabels op de site zijn, kon er worden overgeschakeld op de tweede kabel. De elektriciteitstoevoer was binnen het uur hersteld. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

21/06/2019 - Gebeurtenis Ines 1 - Tihange 2 

Op 15 juni 2019 stelde Electrabel tijdens de verificatie van de toestand van de reactor Tihange 2, die wordt heropgestart, vast dat een van de cellen die instaan voor de elektrische voeding van het sproeisysteem van het reactorgebouw (een veiligheidsuitrusting) niet correct geïnstalleerd was. De situatie is hersteld. De gebeurtenis werd ingedeeld op het INES-basisniveau 0, maar werd verhoogd naar 1 omdat het probleem onder andere werd veroorzaakt door de toepassing van een ongepaste procedure.

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 
07/09/2020