Overslaan en naar de inhoud gaan

Register

 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt een register bij van de vragen betreffende de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur.

In dit register wordt alle informatie m.b.t. elke ontvangen vraag geregistreerd (vraag, datum ontvangst, geformuleerd antwoord). Het FANC geeft steeds antwoord, dat kan zowel positief als negatief zijn. Het FANC geeft steeds een antwoord, positief of negatief.

Vraag Datum van ontvangst Antwoord
FANC2018-004839 16/07/2018 FANC2018-08-10
FANC2018-004462 25/06/2018 FANC2018-07-23
FANC2018-06-01 07/06/2018 FANC2018-07-24
FANC2018-003217 28/05/2018 FANC2018-07-01