Register

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt een register bij van de documenten die het openbaar maakt naar aanleiding van vragen van burgers. Op die manier leeft het FANC de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur na.

Datum van ontvangst vraag Onderwerp Antwoord
20/07/2023 Advies van het FANC betreffende de aanleg van voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof voor de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen 2022 FANC2023-08-22
11/10/2022 Definitieve stopzetting Tihange 2: toezending van documenten FANC2022-11-10
23/03/2020 Inspectieverslag potentieel radioactieve bliksemafleider FANC2020-04-02
27/01/2020 Inspectieverslag reactorvat Doel 3 FANC2020-02-26
14/10/2019 Meldepflichtige Ereignisse in belgischen Atomkraftwerken (AKW) FANC2019-11-28
24/09/2019 Syntheseverslagen derde tienjaarlijkse revisies Doel 4 en Tihange 3 FANC2019-10-22
03/09/2019 Inspectieverslag reactorvat Doel 3 FANC2019-09-19
23/07/2019 Inspectieverslag reactorvat Doel 3 FANC2019-08-06
15/03/2019 Herstelwerken Doel 1 FANC2019-04-17
07/02/2019 Te melden voorvallen in de Belgische kerncentrales FANC2019-03-05
10/01/2019 Tihange 2 FANC2019-01-23
30/12/2018 IRE FANC2019-01-30
18/12/2018 IRE FANC2019-01-21
17/12/2018 IRE FANC2019-01-15
16/07/2018 Tihange 3 FANC2018-08-10
25/06/2018 Seismische normen centrales FANC2018-07-23
01/06/2018 Te melden voorvallen in de Belgische kerncentrales FANC2018-07-24
28/05/2018 Veiligheidsvoorschriften voor de nucleaire installaties FANC2018-07-01

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024