Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure voor het opvragen van informatie

Procedure voor het opvragen van informatie

Hoe kan ik documenten opvragen?

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken om documenten, al dan niet met betrekking tot milieu-informatie, op te vragen. Een eenvoudig briefje aan ons volstaat. Het is niet nodig om de brief aangetekend te versturen.

U kunt uw verzoek om een document te raadplegen of om een kopie ervan te ontvangen via verschillende manieren indienen:

  • Via e-mail : pointcontact@fanc.fgov.be
  • Schriftelijk : FANC - Markiesstraat 1, bus 6A - 1000 Brussel
  • Via het standaardformulier
  • Door u persoonlijk aan te melden op de hoofdzetel van het FANC, waar u het standaardformulier kan invullen

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wenst. Telefonische vragen komen niet in aanmerking. Uiteraard is het mogelijk om louter informatieve vragen telefonisch te stellen. Deze vragen vallen echter niet onder de noemer ‘openbaarheid van bestuur'.

Als uw aanvraag te algemeen of te vaag zou zijn, dan zal men u vragen om deze te specificeren of te vervolledigen. Zolang hierop geen reactie werd verkregen, is het FANC niet verplicht te antwoorden.

Zodra uw volledige aanvraag is ontvangen, wordt ze geregistreerd. Het register kan worden geraadpleegd om de verdere behandeling van uw aanvraag te kunnen volgen.

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven (...) 

 

 

Laatst aangepast op: 
09/01/2022