Overslaan en naar de inhoud gaan

Geclassificeerde informatie

Geclassificeerde informatie

Geclassificeerde informatie mag enkel worden overgemaakt aan personen die daartoe speciaal zijn gemachtigd op basis van een betrouwbaarheidsonderzoek en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun opdracht. Op de bewaring en de verspreiding van zulke documenten zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen van kracht. De classificatie kan enkel ongedaan worden gemaakt door de auteur van het document. Vandaar dat de beroepsinstanties die tussenkomen in de wetten op de openbaarheid van bestuur terzake onbevoegd zijn.

Het FANC heeft informatie die op last van andere instanties is geclassificeerd, waaronder Europese of internationale instanties. Het Agentschap heeft van de wetgever de bevoegdheid gekregen om zelf informatie te classificeren.

 

 

Laatst aangepast op: 
13/11/2018