Beroep

Indien het antwoord van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) u geen voldoening schenkt, kan u beroep aantekenen.

Bij wie kan ik mijn klacht indienen ?

De wijze waarop uw klacht wordt behandeld, is verschillend voor milieu-informatie en andere bestuursdocumenten:

  • Voor gewone bestuursdocumenten kan u een verzoek richten tot het FANC om de eerder genomen beslissing opnieuw te overwegen. Gelijktijdig verzoekt u de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten om een advies uit te brengen over de beslissing van het FANC waarmee u niet akkoord gaat. Het FANC zal bij zijn beslissing met dit advies rekening houden.
  • Voor milieu-informatie kan u tegen de beslissing van het FANC in beroep gaan bij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, die als een onafhankelijke beroepsinstantie optreedt. Vervolgens brengt u het FANC hiervan op de hoogte.

In geval van beroep moet u dus een keuze maken tussen één van beide procedures. Tegen de weigering van het Agentschap om geclassificeerde informatie vrij te geven, is geen beroep mogelijk.

Meer weten : www.bestuursdocumenten.be

 

 

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024