Organigram

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is een instelling van openbaar nut (categorie C) met rechtspersoonlijkheid en valt onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Hieronder vindt u het organigram van het Agentschap.

 

Laatst aangepast op: 20/08/2020