Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlakteberging in Dessel

Oppervlakteberging in Dessel

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van de NIRAS voor een vergunning van een oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A afval te Dessel

Op 31 januari 2013 heeft de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) een vergunningsaanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) met betrekking tot de oprichting en exploitatie van een oppervlaktebergingsinrichting voor kortlevend laag- en middelactief afval in Dessel, en dit op basis van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS).

Deze aanvraag werd, na aanvullingen door NIRAS op 1 februari 2019, 28 februari 2019 en 31 juli 2019, op 20 augustus 2019 door het FANC volledig verklaard.

De aanvraag betreft een oppervlaktebergingsinrichting waarbij het radioactief afval, geconditioneerd in betonnen containers, in betonnen modules geplaatst wordt. Deze modules worden hierna bedekt met meerdere grondlagen waardoor een tumulus ontstaat. 

Het FANC heeft het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en haar dochter Bel V, voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad heeft op 3 oktober 2019 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uitgebracht betreffende het dossier. Conform artikel 6.4 van het ARBIS heeft het FANC op 12 november 2019 een exemplaar van de aanvraag samen met diverse andere relevante documenten overgemaakt aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betreft de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie, gelegen in het Vlaamse gewest. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport. Dat openbaar onderzoek wordt in alle betrokken gemeenten georganiseerd van 22 november tot en met 21 december 2019. In het kader van elk van die openbare onderzoeken kunnen burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de diverse gemeenten.

Daarna worden de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges door de gemeenten overgemaakt aan het FANC. Het dossier wordt ook naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen en naar de Europese Commissie gestuurd voor advies. Het FANC zal alle adviezen en bezwaren vervolgens voor advies voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad. Ten slotte zal het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd aan de Koning.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A-afval in Dessel.

Algemene Documenten:

Milieueffectenrapport:

Veiligheidsrapport: 

In het kader van de vergunningsaanvraag heeft het FANC een aantal vragen aan NIRAS gesteld. Deze vragen alsook de antwoorden hierop, kunt u vinden hier: https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/radioactief-afval/beheer-van-radioactief-afval/berging/oppervlakteberging-dessel

Meer over de context van de vergunningsaanvraag kunt u vinden hier: https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/radioactief-afval/beheer-van-radioactief-afval/berging/oppervlakteberging

Resultaten van het openbaar onderzoek per gemeente:

DESSEL gunstig
GEEL voorwaardelijk gunstig
KASTERLEE voorwaardelijk gunstig
MOL gunstig
RETIE gunstig

Het advies van de provincie Antwerpen is voorwaardelijk gunstig.

 

 

Laatst aangepast op: 
16/09/2020