Jodiumtabletten

De situatie in Oekraïne wordt door de Belgische en Europese overheden van dichtbij opgevolgd en in het bijzonder door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Jodiumtabletten in huis hebben is een goede maatregel om je voor te bereiden op een nucleair incident. In het kader van de huidige situatie heeft het echter geen enkele zin om overhaast jodiumtabletten in huis te halen en in te nemen.

Jodiumtabletten in huis halen: een goede reflex

Bij een nucleair incident waarbij radioactief jodium wordt uitgestoten, is het innemen van stabiel jodium, naast de andere beschermingsmaatregelen, een efficiënte manier om de schildklier te beschermen. Vooral bij kinderen is de bescherming van de schildklier tegen een besmetting door radioactief jodium belangrijk om kankers op lange termijn te voorkomen. Om het nodige effect te hebben, moet het stabiel jodium op het juiste moment worden ingenomen. De bevoegde overheden doen daarvoor de nodige aanbevelingen.

Door op het juiste moment stabiel, of niet-radioactief jodium (beeld A) in te nemen, zorg je ervoor dat de schildklier reeds verzadigd is en de opname van radioactief jodium (beeld B) verhinderd wordt.

Bron: Crisiscentrum

Belangrijke voorzorgsmaatregelen :

  • De inname van stabiel jodium biedt bescherming tegen de mogelijke gevolgen van een nucleair ongeval met lozing van radioactief jodium, namelijk schildklierkanker. Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam kunnen opgenomen worden, zoals cesium of strontium. Daarvoor bestaan geen preventieve geneesmiddelen. U kunt u er zich enkel tegen beschermen door tijdig te schuilen en te voorkomen dat de lucht in huis besmet raakt.
  • Jodiumtabletten zijn geneesmiddelen. Neem de tabletten nooit op eigen initiatief maar wacht tot de overheid dat aanbeveelt.           

Wie moet jodiumtabletten innemen?

Mensen die in de omgeving van een nucleaire site wonen

Alle inwoners van gemeenten in een zone van 20 kilometer rond een nucleaire site (10 kilometer voor IRE Fleurus) die nog geen jodiumtabletten in huis hebben, halen best uit voorzorg jodiumtabletten in huis. Ook collectiviteiten(scholen, bedrijven… in deze zone die nog geen jodiumtabletten hebben, krijgen het advies om uit voorzorg jodiumtabletten af te halen bij de apotheek.

Kwetsbare doelgroepen

Hoe jonger je bent, hoe kwetsbaarder je bent voor de gevolgen van radioactief jodium. In heel België krijgen alle gezinnen met kinderen en jongeren tot 18 jaar, maar ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven het advies om een doosje jodiumtabletten af te halen.

Collectiviteiten met kinderen tot 18 jaar aanwezig

Op heel het Belgische grondgebied zullen collectiviteiten van kinderen en jongeren tot 18 jaar (kinderopvang, lagere en middelbare scholen, kinderdagverblijven… worden gevraagd om uit voorzorg jodiumtabletten af te halen bij de apotheek

Opgelet :

  • Niemand zal echter worden uitgesloten van deze preventieve beschermingsmaatregel. Burgers die niet tot deze specifieke kwetsbare doelgroepen behoren, kunnen dus desgewenst een doosje jodiumtabletten afhalen bij de apotheek. Het kan bijvoorbeeld gaan om grootouders die regelmatig de kleinkinderen opvangen.
  • Mensen ouder dan 40 jaar en mensen met schilklieraandoening en/of hartziekte of die overgevoelig zijn aan jodium, worden verzocht om op voorhand het eventuele gebruik van jodiumtabletten met hun behandelende huisarts of specialist te bespreken.

Hoe afhalen ?

  • Kijk eerst of je nog jodiumtabletten in huis hebt. Deze zijn nog bruikbaar (zie hieronder).
  • Ga met je identiteitskaart naar de vertrouwde apotheek.
  • De apotheker zal per vier gezinsleden gratis een doosje tabletten meegeven. Samen met de jodiumtabletten ontvangt iedereen een informatiebrochure.
  • Bewaar de jodiumtabletten in hun oorspronkelijke verpakking, bij kamertemperatuur (tussen 15° en 25°), droog, afgeschermd van het licht, op een plaats die iedereen kent en buiten het bereik van kleine kinderen.

Voor de collectiviteiten (scholen, bedrijven… is er op website www.nucleairrisico.be een module (soort rekenmachine) om te helpen het het aantal benodigde jodiumtabletten te bereken, vervolgens kunnen het aantal doosjes afgehaald worden bij de apotheek.

Er zijn bovendien gecentraliseerde strategische voorraden om zo nodig in een reële noodsituatie jodiumtabletten naar de interventiezone te kunnen brengen.

Nog jodiumtabletten in huis ?

Als je de jodiumtabletten goed bewaart (bv. bij andere medicatie), blijft hun goede werking lange tijd behouden. Op de verpakking van de jodiumtabletten staat de fabricatiedatum, niet de vervaldatum.

Aangezien kaliumjodide een zeer stabiele stof is die gedurende jaren werkzaam blijft, werd op de tabletten die in 2011 werden verdeeld, geen vervaldatum vermeld maar enkel een productiedatum. Deze tabletten blijven bruikbaar voor minimaal 10 à 15 jaar na deze productiedatum.  De overheid volgt de werkzaamheid van de tabletten op. In juni 2024 deed Sciensano een grondige analyse van deze tabletten. Uit deze testen blijkt dat de tabletten nog minstens houdbaar zijn tot en met 2 juni 2025. De houdbaarheid wordt ieder jaar opnieuw getest. 

Als je je in een zone van 20 km rond een nucleaire site (10 km voor het IRE in Fleurus) bevindt en je beschikt al over jodiumtabletten, hoef je niet naar de apotheek te gaan om je doosje om te ruilen of terug te geven. Je tabletten blijven bruikbaar.

Wanneer, hoe en hoeveel innemen ?

Jodiumtabletten werken enkel als je ze op het juiste moment inneemt. Neem jodiumtabletten nooit op eigen initiatief. Wacht op de aanbevelingen van de overheid. De inname van jodium moet steeds gepaard gaan met schuilen. Afhankelijk van jouw leeftijd, moet je een andere dosis innemen. Raadpleeg hiervoor de bijsluiter. Jodiumtabletten worden in principe slechts éénmaal gebruikt, dus enkel op de dag dat dit wordt aanbevolen.

Bron: Crisiscentrum

Meer weten:

 

Laatst aangepast op: 16/07/2024