Incident of ongeval?

Wanneer zich een ongewone gebeurtenis voordoet, is er sprake van een incident of een ongeval, afhankelijk van de ernst en de gevolgen op mens en milieu.

  • De gebeurtenissen met de hoogste impact (niveau 4 tot 7) worden ongevallen genoemd.
  • De gebeurtenissen op niveau 2 tot 3 worden incidenten genoemd.
  • De gebeurtenissen op niveau 1 worden afwijkingen genoemd.
  • Gebeurtenissen die geen belang hebben op vlak van nucleaire veiligheid worden op niveau 0/ beneden de schaal geklasseerd.

De gebeurtenissen die helemaal niets te maken hebben met nucleaire veiligheid worden buiten de INES-schaal geklasseerd (bijv. een werknemer van de kerncentrale is onwel geworden en wordt afgevoerd met de ziekenwagen).

Laatst aangepast op: 09/06/2020