Hoe bepaalt men de ernst van een nucleaire of radiologische gebeurtenis ?

Om een gebeurtenis in te delen op een bepaald niveau, houden experten rekening met drie basiscriteria:

Criterium 1: Gevolgen voor mens en milieu.

Dit criterium wordt verdeeld in 2 subcriteria:

  • Lozingen in het milieu: afhankelijk van de aard en hoeveelheid radioactieve stoffen die geloosd worden, geeft dit aanleiding tot INES-schaalniveaus gelegen tussen 4 en 7;
  • Blootstelling van personen: afhankelijk van de dosis die opgelopen werd door één of meerdere personen en afhankelijk van het aantal personen, geeft dit aanleiding tot niveaus tussen 1 en 5;
     

Criterium 2: Gevolgen voor de installatie.

Het betreft hier gebeurtenissen waarbij schade is aan de installatie(s) of waar er binnen de installatie schadelijke gevolgen mogelijk zijn voor de werknemers, maar waar de gevolgen buiten de site verwaarloosbaar zijn. Deze gebeurtenissen geven aanleiding tot niveaus gelegen tussen 2 en 5.

Criterium 3: Vermindering van de “Defence in Depth”.

“Defence in depth” of “gelaagde bescherming” is het geheel van veiligheidssystemen, controles en procedures geaxeerd op opeenvolgende barrières welke de uitstoot van radioactieve stoffen verhinderen. Zij bestaat uit verschillende onafhankelijke beschermingsniveaus : het falen van één niveau beperkt het falen van het onderliggende niveau. Gebeurtenissen die een vermindering van deze “Defence in Depth” met zich meebrengen, worden tussen 1 en 3 geklasseerd. Dit criterium is niet enkel van toepassing op de nucleaire installaties, maar is eveneens van toepassing op het gebruik van radioactieve bronnen, alsook voor het transport van radioactief materiaal.

Meer weten:

 

Laatst aangepast op: 09/06/2020