Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

De INES-schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren.

De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2019-05-15 SCK 1

Tijdens de manipulatie van een capsule met Selenium-75 in de labo's van BR2 werd de capsule beschadigd. Een klein deel van het radioactieve Selenium kwam in de atmosfeer terecht via de ventilatie. Selenium-75 is een radio-isotoop die voor industriële toepassingen wordt gebruikt.

De eerste metingen toonden aan dat de radioactieve uitstoot zeer beperkt was en dat maatregelen om de bevolking en de voedselketen te beschermen niet nodig waren. Bijkomende staalnames en berekeningen van het SCK hebben die resultaten bevestigd.

De gebeurtenis werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal. Het gaat hier om een afwijking, omdat de uitstoot de voorgeschreven limieten heeft overschreden.

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben al een inspectie uitgevoerd om uit te zoeken wat de uitstoot heeft veroorzaakt. De resultaten van die inspectie zijn nog niet bekend.

2019-03-05 Doel 3 1

In plaats van één verwarmer werden er twee gebruikt op een accumulator van Doel 3, waardoor er mogelijk een temperatuuroverschrijding had kunnen plaatsvinden. Controles wezen echter uit dat dat niet is gebeurd. De situatie is inmiddels rechtgezet. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

2019-01-29 Belgoprocess 1 Tijdens werkzaamheden voor de ontmanteling van een buiten dienst gestelde installatie werd per ongeluk een instrumentatiekabel van de ventilatie doorgeknipt, waardoor de ventilatie in het gebouw even uitviel. Het probleem werd snel verholpen. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.
2018-12-19 Doel 3 1

Er ontbrak een instrumentatiekabel voor de nooddieselgeneratoren van Doel 3, waardoor die niet correct zouden functioneren bij een extern ongeval. De situatie is intussen rechtgezet.

2018-11-30 IRE 1 Op vrijdag 30 november vond tijdens de preparatie van jodium-131 voor medisch gebruik een vrijkomen van maximaal 50 TBq plaats in een productiecel van het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen – Fleurus). De chemische reactie werd gestopt en het I-131 dat in de cel was verspreid werd verwijderd via de ventilatie en vastgehouden in de installatie.
Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers of de bevolking en er kwam geen radioactief materiaal in het leefmilieu terecht.
2018-11-07 Doel 1 1 Tijdens de revisie van Doel 1 stelde de exploitant vast dat niet alle pompen die de koeling van de reactor bij stilstand verzorgen, beschikbaar waren. Het gaat om de zogenaamde Shutdown Cooling-pompen (SC-pompen).
Alle pompen werden ondertussen hersteld en zijn opnieuw beschikbaar.
Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.
2018-11-07 Tihange 1 1 Tijdens de periodieke stilstand van Tihange 1 stelde de exploitant vast dat de tweede externe elektrische voeding tussen 23 juni 2018 en 14 juli 2018 onbeschikbaar was. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal, wat betekent dat het om een afwijking gaat. De gebeurtenis heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.
Lees meer
2018-10-12 Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 1 Het FANC heeft beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek in de bunkers van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. Er werd betondegradatie vastgesteld in de bunkers van deze reactoren, in Tihange 2 en Tihange 3 werden bovendien anomalieën vastgesteld in de wapening in de bunkers. 
Lees meer
2018-06-27 IRE 1 Op 27 juni 2018 verwisselde het IRE per ongeluk de bestemmelingen van twee colli met jodium-131 voor medisch gebruik. Deze gebeurtenis werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Ze had geen enkele impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.
Lees meer
2018-06-27 Tihange 3 1 Tijdens de geplande stillegging van de Tihange 3-reactor ontdekte de exploitant tijdens inspecties een degradatie van het beton van het bunkergebouw naast de reactor.
Lees meer
2018-06-23 IRE 1 Op 23 juni 2018 verzond het IRE drie colli met radioactieve stoffen voor medisch gebruik. De verzonden hoeveelheid voldeed niet aan de geldende voorschriften.
Lees meer
2018-06-07 Tihange 2 1 Op 7 juni 2018 waren de pompen in het Tihange 2-brandwatersysteem gelijktijdig niet beschikbaar. Dit incident kreeg de classificatie niveau 1 op de INES-schaal. Het had geen invloed op de veiligheid van personeel en het publiek, noch op het leefmilieu.
Lees meer
2018-04-25 Tihange 2 1 Op 25 april 2018 werd een onregelmatigheid vastgesteld  in de veiligheidspompen, die instaan voor de koelfunctie van de reactor in het geval van een ernstig ongeval, in de reactor van Tihange 2.
Lees meer