Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurtenissen in België, ingedeeld op de INES-schaal, van de laatste 12 maanden

De INES schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren.

De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2018-10-12 Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 1 Het FANC heeft beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek in de bunkers van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. Er werd betondegradatie vastgesteld in de bunkers van deze reactoren, in Tihange 2 en Tihange 3 werden bovendien anomalieën vastgesteld in de wapening in de bunkers. 
Lees meer
2018-06-27 IRE 1 Op 27 juni 2018 verwisselde het IRE per ongeluk de bestemmelingen van twee colli met jodium-131 voor medisch gebruik. Deze gebeurtenis werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Ze had geen enkele impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.
Lees meer
2018-06-27 Tihange 3 1 Tijdens de geplande stillegging van de Tihange 3-reactor ontdekte de exploitant tijdens inspecties een degradatie van het beton van het bunkergebouw naast de reactor.
Lees meer
2018-06-23 IRE 1 Op 23 juni 2018 verzond het IRE drie colli met radioactieve stoffen voor medisch gebruik. De verzonden hoeveelheid voldeed niet aan de geldende voorschriften.
Lees meer
2018-06-07 Tihange 2 1 Op 7 juni 2018 waren de pompen in het Tihange 2-brandwatersysteem gelijktijdig niet beschikbaar. Dit incident kreeg de classificatie niveau 1 op de INES-schaal. Het had geen invloed op de veiligheid van personeel en het publiek, noch op het leefmilieu.
Lees meer
2018-04-25 Tihange 2 1 Op 25 april 2018 werd een onregelmatigheid vastgesteld  in de veiligheidspompen, die instaan voor de koelfunctie van de reactor in het geval van een ernstig ongeval, in de reactor van Tihange 2.
Lees meer
2018-03-14 Doel 4 1 Op 14 maart 2018 werd bij een controle vastgesteld dat een deel van het sproeisysteem van reactor Doel 4 niet beschikbaar was. Dit incident werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Lees meer
2018-03-08 Tihange 1 1 Op donderdag 8 maart werd een onregelmatigheid vastgesteld bij de drukverhittingsapparaten van de reactor Tihange 1. Dit incident werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Lees meer
2018-02-16 Doel 1&2 1 Op vrijdag 16 februari 2018 werd een onregelmatigheid vastgesteld bij het automatisch inschakelen van de veiligheidsdiesels in de kerncentrale van Doel 1 en 2. Dit incident werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Het had geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.
Lees meer
2017-10-20 Doel 3 1 Tijdens de geplande stop begin oktober van Doel 3 voor het jaarlijkse onderhoud van de centrale werd tijdens een inspectie in de bunker van Doel 3 een betondegradatie vastgesteld. Deze bunker huisvest de zogenaamde noodsystemen, dit zijn de 2de niveau systemen zoals noodpompen en bunkerdieselgeneratoren.
Lees meer