Overslaan en naar de inhoud gaan

Zesde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De zesde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vond plaats in Luxemburg op 29 mei 2019. De oprichting van deze commissie vloeit voort uit het akkoord van 14 mei 2013, gesloten tussen de Belgische minister van Binnenlandse Zaken en de Luxemburgse minister van Volksgezondheid. Het betreft de organisatie van de bilaterale samenwerking inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming tussen beide landen.

Tijdens deze vergadering bespraken de delegaties van beide landen de recente ontwikkelingen in de Belgische nucleaire inrichtingen, in het bijzonder Tihange.  Verschillende onderwerpen werden besproken, o.a. de “long term operation” van Tihange 1 en de voortgang van de activiteiten in het kader van de “Belgian Stress Tests”. Beide delegaties kwamen hierbij overeen welke modaliteiten gehanteerd moesten worden tijdens het communiceren over incidenten.  

Op vlak van stralingsbescherming hadden de delegaties het onder andere over de recentste ontwikkelingen bij de omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn Basic Safety Standards inzake stralingsbescherming.

De uitstekende samenwerking maakte het mogelijk om op verschillende punten vooruitgang te boeken. Zo werd een overeenkomst ondertekend waarbij Belgische software omtrent het blootstellingsregister gedeeld zal worden met Luxemburg. Een technische en wetenschappelijke samenwerking werd ook opgezet tussen de labo’s stralingsfysica om de kwaliteit van de metingen te verbeteren. Ten slotte werd er ook informatie uitgewisseld over het nieuwe actieplan rond radon "RESPIRE”. In dit plan wordt de aanwezigheid van radon in beide landen op een coherente wijze in kaart gezet.

Globaal gezien is het opzet van dit overleg een stand van zaken te geven van de vele samenwerkingsacties die reeds bestaan en die nog worden opgezet alsook het uitwisselen van informatie, met het oog op de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming.

Beide delegaties drukten hun tevredenheid uit na afloop van deze zesde vergadering, die in een coöperatieve en constructieve sfeer verliep.

©FANC