Vergunning wijziging uitbatingsvoorwaarden IRE

IRE-site De exploitatievergunning van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) werd bij koninklijk besluit van 29 maart 2019 gewijzigd. De wijziging laat de verhoging van de maximale hoeveelheid uranium op de site toe.

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) is een inrichting van klasse I, gelegen op het bedrijventerrein van Fleurus-Farciennes. Het IRE is een openbare instelling, die voornamelijk actief is in de productie van medische radio-isotopen (voornamelijk molybdeen-99 en jodium-131) voor diagnostische en therapeutische doeleinden.

Op 3 januari 2018 diende het IRE een aanvraag in (conform artikel 12 van het ARBIS) om een artikel uit de voorwaarden van zijn exploitatievergunning te wijzigen. Het gaat om de hoeveelheid uranium die tijdelijk wordt opgeslagen op de site.

Bij het huidige productieproces van het IRE ontstaan verschillende soorten radioactief afval en productieresidu’s. Om een verwerkingsoplossing voor die uraniumresidu’s te kunnen implementeren, heeft het IRE extra tijd nodig om te voorkomen dat de administratieve limiet voor de maximale tijdelijke opslagcapaciteit wordt bereikt vóór de afvoer naar de verwerkingslocatie. Daarom vroeg het IRE dan ook een beperkte verhoging van die administratieve limiet aan.

Het FANC en de Wetenschappelijke Raad hadden in het najaar van 2018 al een gunstig advies gegeven over de haalbaarheid van het verzoek, omdat er voldoende garanties waren om de veiligheid te waarborgen tijdens de uitbating. Daarna werden ook de omliggende gemeenten (in een straal van 5 km rondom de site) en de provincie Henegouwen geraadpleegd.

Na die consultatieronde heeft het FANC besloten om de wijziging van de vergunningsvoorwaarden van het IRE toe te staan. De beslissing werd op 29 maart 2019 opgenomen in een koninklijk besluit en verscheen op 15 april 2019 in het Belgisch Staatsblad.

Foto © IRE