Tweede gezamenlijke inspectie van het FANC en de Nederlandse ANVS

Vandaag vond in de kerncentrale van Borssele de tweede gekruiste inspectie plaats van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC ) en de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De gekruiste inspecties maken deel uit van internationale afspraken.

Tijdens de eerste gekruiste inspectie, op 20 januari 2016, in de kerncentrale van Doel vaardigde de ANVS enkele collega's af die deelnamen aan de inspectie als waarnemer. Vandaag participeerden de vertegenwoordigers van het FANC en zijn technisch filiaal Bel V als waarnemer aan de gekruiste inspectie in de kerncentrale van Borssele. De focus van deze inspectie lag op de wijzigingen die tijdens de jaarlijkse onderhoudsstop in 2016 zullen worden doorgevoerd in Borssele. Aanleiding voor deze wijzigingen zijn onder andere de Europese stresstests en de laatste tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie.

Deze gekruiste inspecties maken deel uit van een uitgebreider bilateraal samenwerkingsprogramma tussen het FANC en de ANVS, dat tot doel heeft om de informatie-uitwisseling tussen België en Nederland op het vlak van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming te bevorderen. Deskundigen van beide autoriteiten zetelen regelmatig samen in werkgroepen rond specifieke onderwerpen. Dergelijke initiatieven geven de experts de kans om hun methodes te harmoniseren en om kennis en praktijkervaring uit te wisselen, wat bijdraagt tot de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming in de verschillende sectoren die beroep doen op ioniserende straling: kerncentrales, radiotherapiecentra, industriële installaties,...

België deelt deze samenwerking eveneens met Duitsland en Frankrijk.